Wärtsilä levererar kraftverksmotorer till El Salvador

Illustration av det 378 megawatt-starka LNG- kraftverket i Acajutna i El Salvador. Bild: Wärtsilä

Inför installationen av ett nytt 378 megawatt starkt kraftverk inledde teknikgruppen Wärtsilä nyligen förberedelserna på platsen i El Salvador med företaget Engineering, Procurement and Construction (EPC).

Anläggningen som har tillverkats av Wärtsilä, har beställs av Energía del Pacífico. Anläggningen kommer att vara det största och mest effektiva kraftverket i El Salvador, och ett av de första i Centralamerika som använder flytande naturgas (LNG). Anläggningen kommer att mata el till det nationella nätet. En särskild importterminal för flytande naturgas kommer att byggas på samma plats.

Denna nya energianläggning, som utgör en viktig komplettering till El Salvadors energiinfrastruktur, bidrar till ren, billig och effektiv kraftproduktion i landet. Idag baseras nästan 50 procent av kapaciteten för elproduktion på 1600 megawatt i El Salvador på oljebränsle.

Wärtsiläs Smart Power Generation-anläggning kommer på grund av anläggningens högeffektiva 50SG-motorer att även sänka det lokala priset på el. Dessutom förbättras luftkvaliteten eftersom LNG-bränsle producerar 30 procent mindre koldioxidutsläpp och 99 procent lägre utsläpp av svaveldioxid än konventionellt oljebränsle.

- Detta projekt markerar en viktig milstolpe i utvecklingen av landets energimix genom att anläggningen använder ren naturgas, säger Alejandro Alle, VD för Energía del Pacífico.