EU vill ta bort skatter och avgifter på egentillverkad el

Arkivbild

Många länder, som till exempel Spanien, har skapat egna bestämmelser för egenproducerad el. Efter massiv kritik har nu dessa energiskatter på egenproducerad el tagits bort i Spanien. Men Spanien är inte ensamt. Många länder i EU har inflytelserika energibolag som ogärna ser konkurrensen från egenproducerad el.

När EU:s reviderade energimål införs den 24 december 2018 kommer hushåll i EU-länder som konverterar till solenergi och andra förnybara källor att bli befriade från energiskatter på överskott på den energi man producerar.

– Med tanke på de nya förnybara mål som EU införde i Katowice, kommer de betydande minskningarna av utsläpps- och energibeslutskostnaderna som sol ger, plus den unionsövergripande avgiften på energi som produceras av varje bostad finns det verkligen ingen ursäkt för att europeiska hushåll att förlita sig på traditionella energikällor, säger Sun Investment Groups huvudutvecklingschef, Andrius Terskovas.