”Smart teknik och småskalig kärnkraft kan minska utsläppen”

Smart teknik och kärnkraft. Foto: Creative Commons, kredit: Skeeze

Experter vid finländska forskningsinstitutet, VTT, anser att det möjligt att kärnkraften, i ny tappning, upplever en renässans som en följd av klimatutmaningen.

I dag utnyttjas kärnkraften nästan uteslutande för elproduktion där utsläppen redan är små, men i Finland finns större reduktionspotential på värmesidan. I dag utvecklas nya kärnkraftsmodeller för fjärrvärme, och de kan bli tillgängliga inom några år.

Ville Tulkki vid VTT och Eero Vesaoja vid Fortum syftar på mindre kärnreaktorer (så kallade SMR-reaktorer som kan serietillverkas av moduler).

Företaget Nuscale fick nyligen en sådan reaktortyp godkänd av atommyndigheten i USA. I Kina provbygger man gaskylda mindre kärnreaktorer uttryckligen för fjärrvärmeproduktion.

Kinas första fjärrvärmekärnkraftverk väntas vara klart om drygt två år. Om konceptet är lyckat kunde det ganska snabbt minska på koldioxidutsläppen och luftföroreningarna eftersom den lilla kärnreaktorn kan placeras in i ett existerande kolkraftverk och ersätta värmepannan.

Ett krux är ändå att fjärrvärme bör produceras nära konsumenterna, och i västländer är få villiga att bo riktigt nära kärnreaktorer.

– Många länder bygger ut kärnkraften. Den kan vara en möjlighet för länder som snabbt måste fasa ut sin fossila energiproduktion för att nå klimatmålen, säger Eero Vesaoja, till Helsingfors-tidningen Hufvudstadsbladet.

Huruvida kärnkraftsproducerad fjärrvärme kan bli aktuellt också i Finland beror, enligt Vesaoja, bland annat på hur landets Strålsäkerhetscentral bedömer säkerhetskraven i den nya tekniken och givetvis på folkopinionen och priset.