Brittisk solenergistudie upptäcker strömförluster på 25 procent

Foto: University of Huddersfield

I den hittills största studien av solpaneler i Storbritannien upptäcktes att delar av landet lider av en total strömförlust på upp till 25 procent på grund av problem med hotspots i panelerna.

Mahmoud Dhimish vid University of Huddersfield har i en ny studie analyserat 2 580 polykristallina kiselsolpaneler i hela Storbritannien. Han upptäckte då att solpaneler med så kallade hotspots, som är områden i panelerna med förhöjd temperatur som orsakas av en lokal minskning av verkningsgraden och förkortar panelens livslängd, genererade betydligt mindre ström än paneler utan hotspots. Han upptäckte också att hotspots är mycket vanligare i landets norra delar än i söder.

- Över 90 procent av alla hotspots finns i norr och de flesta av dessa är inne i landet, med betydligt färre vid kusten, säger Mahmoud Dhimish, som menar att detta är första gången som man undersökt hur hotspots påverkar prestandan hos solpaneler i så stor skala.

Studien bekräftar enligt Mahmoud Dhimish tidigare forskningsresultat, som visar att risken för hotspots ökar när de påverkade solcellerna är delvis skuggade. Det som förvånade honom var emellertid att se färre hotspots vid kusterna, vilket får honom att tro att svalare vindar från havet håller solpanelernas temperatur nere och förhindrar hotspots från att uppstå.