Terrafame sätter fokus på produktion av kemikalier för elbilsbatterier

Produktionen på Terrafames gruva i Sotkamo ökar markant. Foto: Wikipedia, kredit: Lankinen

- Nu riktar det huvudsakligen statsägda finländska bolaget blickarna mot produktion av kemikalier för elbilsbatterier, skriver Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet

Enligt HBL, genererade bolagets gruva i Petsamo under tidsperioden juli-september 2018 en vinst på 4,7 miljoner euro.

Sammanlagt producerade gruvan 7 326 nickel och 16 530 ton zink.

- Produktionsnivåerna är nu på den nivå som den tidigare verksamhetsledaren ville uppnå år 2015, säger Terrafames verkställande direktör Joni Lukkaroinen.

Nästa milstolpe är att börja producera nickel- och koboltkemikalier som används i bland annat elbilars batterier.

Det förberedande arbetet har redan inletts och man har inlett bedömningen av eventuell miljöpåverkan.

Planen är att Terrafame ska bli en av världens ledande producenter av nickelsulfat.

Enligt nuvarande förhoppningar ska fabrikens årliga produktion ligga på 170 000 ton nickelsulfat och 7 400 ton koboltsulfat.

Enligt Terrafames vd Joni Lukkaroinen kommer fabriken att gynna den finska ekonomin.

- Fabriken ökar bolagets omsättning med drygt 200 miljoner euro i året. Att bygga fabriken och köra igång produktioner kommer inte bara att gynna ekonomin i Kajanaland utan också hela Finland, säger Lukkaroinen.

Statens ägande i gruvbolaget har minskat till ungefär 71 procent från tidigare 84 procent.

För elbilsbatteriprojektet får bolaget ungefär 175 miljoner euro i ny finansiering av den multinationella råvarujätten Trafigura, kapitalplaceringsbolaget Galena och finansbolaget Sampo.

Fabriken kommer att planeras och byggas av konstruktionsbolaget Sweco.

Under byggnadsskedet sysselsätter fabriken 600 personer och då den står klar ungefär 150 personer.