”Årets enskilt största oljetekniska genombrott”

Den stora frågan blir dock huruvida Petroteq kan göra vinst eller inte. Petroteq hävdar att företaget kan bryta oljesand vinstgivande för bara 32 dollar per fat, vilket står i nivå med några av de mest konkurrenskraftiga skifferbassängerna i USA, inklusive Permian-bassängen. Och med WTI-handel strax under 70 dollar per fat, finns det enligt företaget en stor felmarginal att arbeta med. Foto: Petroteq Energy

Amerikanska delstaten Utah har de största reserverna av oljesand i USA, men hittills har inget företag haft tekniken att kunna utnyttja dessa stora resurser.

Trots potentialen är det bara ett fåtal företag som driver den priskänsliga och vattenintensiva utvecklingen av statens skiffergas- och oljesandresurser, meddelar MKB i en rapport från 2017 om staten, och beskriver regionen uttryckligt, som en meningsfull möjlighet.

Men detta kan förändras inom en snar framtid. Petroteq Energy hoppas kunna ta fram den första kommersiellt lönsamma metoden för oljesandproduktion i USA under de närmaste veckorna.

Denna nya teknik anses vara överlägsen jämfört med traditionell oljesandbehandling, vilket kräver stora mängder vatten, kemikalier, värme och alstrar giftiga restprodukter.

- Hittills har vi använt en mycket störande teknik, berättade David Sealock, Petroteqs VD, till New York Times i en svepande profilbeskrivning om det innovativa oljesandföretaget.

- Det fanns en skattkista här som hitintills saknade nyckel, men den nya tekniken, som vi kommer att använda, är nyckeln.

Till skillnad från Kanadas oljesand, som kännetecknas av stora giftiga avloppsvatten och miljöförstöring, har Petroteq tagit fram ett banbrytande tillvägagångssätt för oljesandproduktion som minimerar miljöpåverkan.

Petroteq använder en proprietär teknik som inbegriper lösningsmedel som på ett rent sätt urlakar tung oljesand genom att separera ut oljan från berget.

Avgörande, till skillnad från dagens destruktiva processer, som används i Alberta, är Petroteqs tillvägagångssätt som har inget behov av vatten alls och som inte heller förorenar marken.

- Det som finns i Kanada är en miljömardröm, berättade Petroteqs president Jerry Bailey för NYTimes.

- Med vår operativa teknik släpps inget i luften, ingenting rinner i marken, och det finns inget vatten involverat.

- Vårt företag pulvriserar oljesanden, blandar det med lösningsmedel och snurrar runt blandningen i centrifuger. Processen ger olja separerad från sanden. Sanden, fri från olja och lösningsmedel, kan returneras till jorden, medan lösningsmedlen kan till och med återanvändas, sade Jerry Bailey.

Utöver det kommer Utah inte ha samma rörledningsproblem som har plågat Kanadas oljesandregioner. Producenterna i Alberta har föreslagit flera rörledningsprojekt som i stort sätt skulle dras över hela den nordamerikanska kontinenten, varav flera har blockerats av motståndare varje gång man har föreslagit detta, framför allt rörledningen TransCanada Keystone XL.

Utah´s oljeproducenter som Petroteq kommer enligt företaget, att inte ha detta problem. Petroteq säljer sin råvara till lokala raffinaderier, som kan bearbeta oljan till dieselbränsle.

Dessa yttranden härstammar, enligt New York Times, inte från oförbätterliga drömmare, utan snarare erfarna branschveteraner. Sealock brukade arbeta för Chevron och för två oljesandföretag i Kanada, medan Bailey är en före detta VD för ExxonMobil.

Petroteq har gott om olja att arbeta med och företaget räknar med att det finns 14-15 miljarder fat i form av oljesandreserver i Utah, plus ännu mer i de omgivande Rocky Mountain-staterna.

Men Utah är ingalunda det enda stället i världen med tunga oljesandtillgångar. Petroteq vill licensiera sin teknik för företag i Australien, Colombia, Trinidad och Tobago och i många andra platser.

Oberoende analytiker är försiktigt imponerade när de nyligen kommenterade nyheten om den nya tekniken.

- Priset ligger nu på en nivå där Petroteq eventuellt kan rättfärdiga vad de försöker göra, berättade Kevin Birn, en oljesandsexpert vid IHS Markit, till NYTimes.

Petroteq producerar för närvarande 1000 fat per dag, men har planer på att öka mängden upp till 5000 fat per dag inom tre år. Det vore visserligen en relativt liten operation i det stora hela, men det skulle sannolikt sätta fart på bredare investerarintresse, vilket kan öppna portarna för Utahs oljesandindustri, skriver New York Times.

Källa: Mining.com