Helsingfors stad ska bli koldioxidneutral 2035.

Helsingfors stad ska bli koldioxidneutral inom drygt femton år bland annat med hjälp av mer spårbunden trafik. Foto: Helsingfors Stad

Helsingfors stad ökar ansträngningarna för att bli koldioxidneutral 2035. Tillsammans ska invånare, företag, staden och organisationer minska på utsläppen med minst 80 procent, skriver Svenska Yle.

I medeltal är den vanliga helsingforsarens utsläpp 40 procent mindre än år 1990. Utsläppen i Helsingfors blir mindre för varje år, men det räcker inte. Nu skruvar staden upp tempot för att bli koldioxidneutral 2035, bland att med hjälp av mer spårbunden trafik.

I stadens strategi för åren 2017-2021 är målet koldioxidneutralitet år 2035. Koldioxidneutralitet betyder att de utsläpp som uppstår i Helsingforsområdet ska vara lika stora eller mindre än de utsläpp som staden binder eller kompenserar för.

Staden planerar att minska på sina utsläpp av växthusgaser med 80 procent. De resterande 20 procenten av utsläppen ska man kompensera för på annat sätt.

Stadens arbetsgrupp presenterar 143 åtgärder i programmet för ett koldioxidneutralt Helsingfors, skriver Svenska Yle.

Utsläppen i Helsingfors har minskat med en fjärdedel sedan år 1990. Även om utsläppen minskat under de senaste åren måste staden se till att utsläppen minskar snabbare och effektivare i framtiden.

Största delen av utsläppen kommer från uppvärmning av byggnader, elanvändning och trafik.
När det gäller trafiken ska helsingforsarna promenera och cykla mer, samt använda kollektivtrafik istället för bilar
En prissättning av fordonstrafiken

Elbilarna ska öka med 30 procent och elbussarna ska öka med 30 procent till år 2025.

Staden ska vara aktiv i sin kommunikation och informera invånarna om vad de kan göra för miljön
Staden satsar på att främja ren teknologi
Målen förutsätter att Helsingfors börjar producera betydligt mer förnybar energi.

Elkonsumtionen i staden kommer att öka eftersom trafiken kommer att utnyttja el i högre grad. Elen ska däremot bli grönare och solenergin ska utvecklas och användas allt mer.

Senast år 2035 ska var tredje bil ska gå på el och trafikutsläppen ska minska med totalt 69 procent. Helsingfors satsar på att samarbeta med företag som utvecklar nya, gröna lösningar. Cleantech, alltså ren teknologi, ska utvecklas i Helsingfors, skapa arbetsplatser och sedan exporteras till resten av landet.
Stenkolet ska bort. 

Källa: Svenska Yle