Wallenius investerar 140 miljoner dollar för att möta miljökrav

Wallenius Wilhelmsens MV Torrens anländer till Fremantle, Australien, Foto: Wikipedia, kredit: Bahnfriend Bahnfrend - eget arbete

Wallenius Wilhelmsen Logistics, världens största bilfraktbolag, uppfyller FN: s miljökrav för sjöfart genom att installera rengöringsteknik på fartygen, berättar bolagets kvartalsrapport som presenterades den 8 augusti 2018.

I juni lanserade detta norsk-svenska företag ett investeringsprogram för så kallade "scrubbers", enheter som städar fartygens svavelutsläpp när de körs på konventionella bränslen.

Wallenius Wilhelmsen installerar skrubber i 20 extra fartyg under de närmaste fyra åren. Företaget ökar senare antalet fartyg i flottan med skrubbers till 25.

Den genomsnittliga kostnaden för att installera varje skrubber uppskattas till 6-7 miljoner dollar.

Det innebär att investeringen kan uppgå till 140 miljoner dollar, motsvarande drygt 1 miljard kronor.

Tidigare förespråkade även andra rederier, inklusive John Fredriksens Frontline, kostnadsbesparingar genom att installera denna städteknik.

Lönsamheten att installera skrubbning på befintlig en flotta är kopplad till prisskillnaden på vanliga bunkrar och lägre svavelbränsle, den så kallade spridningen.

WWL driver omkring 130 fartyg med tjänster på 32 handelsrutter inom sex kontinenter.