Het prototyp till ITER

Fullskalig prototyp av ett inre vertikalt mål till ITER:s så kallade divertor. Foto: ITER Organization

Vissa komponenter i fusionsreaktorn ITER kommer att utsättas för tio gånger så intensiv hetta som en rymdfarkost under återinträdet i jordens atmosfär. Nyligen nåddes en milstolpe i utvecklingen av en av dessa komponenter.

ITER:s heta fusionsplasma kan bara bibehållas om oönskade gaser och andra orenheter avlägsnas kontinuerligt. Detta sköts av den så kallade divertorn, som består av 54 kassetter som var och en har en stödstruktur av rostfritt stål och tre mål som är vända mot plasmat. Dessa mål kommer att utsättas för ett värmeflöde på 10 till 20 megawatt per kvadratmeter. Mest utsatta är de vertikala målen, som befinner sig i korsningen mellan magnetiska fältlinjer. 

Det italienska företaget Ansaldo Nucleare har nu producerat den första fullskaliga prototypen av ett inre vertikalt mål till en divertorkassett. Den 1,5 meter långa komponenten väger ett halvt ton och är bepansrad med 1 104 klossar av volfram, som har en smältpunkt på 3 400 grader Celsius. Dessutom kyls klossarna aktivt med hjälp av trycksatt vatten.

- Den här prototypen i skala ett till ett demonstrerar industrins förmåga att tillverka en så krävande del, säger ITER-forskaren Frédéric Escourbiac.