Ny LNG-anläggning i Göteborgs hamn

Vid kajplats 519 (där det röda fartyget ligger) blir LNG-bunkring möjlig "pipe to jetty", via rörledning direkt till fartyg. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Efterfrågan på flytande naturgas (LNG) som fartygsbränsle ökar i Göteborgs hamn – nu är det klart att även tillgången på LNG och valmöjligheterna för bunkring blir större framöver. Swedegas, som bygger en fast anläggning för LNG i Göteborgs hamns energihamn, har nu skrivit avtal med en gasleverantör till anläggningen som planeras att tas i drift i augusti.

LNG är idag det renaste marina bränslet som står till buds för den storskaliga sjöfarten. Jämfört med traditionellt bränsle minimeras utsläppen av svavel, partiklar, tungmetaller och kväveoxider kraftigt. LNG används allt mer i sjöfarten världen över i takt med att de globala utsläppsreglerna för sjöfarten blir allt striktare. EU har också pekat ut LNG som ett viktigt fartygsbränsle för framtiden.

I Göteborgs hamn har man kommit långt på området – mycket tack vare flera svenska rederier som varit tidigt ute med beställningar av LNG-drivna fartyg. Under hösten 2016 genomfördes den första LNG-bunkringen i hamnen och sedan dess har antalet anlöpande LNG-fartyg ökat stadigt. Under 2017 anlöptes hamnen av 111 LNG-fartyg, och från januari till och med april 2018 uppgick antalet till 44.

Sedan tidigare opererar LNG-leverantören Skangas i Göteborgs hamn och förser fartyg med LNG genom så kallad ship-to-ship-bunkring. I och med Swedegas anläggning och den norska gasleverantören Barents NaturGass intåg blir utbudet större för de LNG-köpande rederierna i hamnen.

– Vi ser att efterfrågan på LNG blir allt större i Göteborgs hamn och det är viktigt att erbjudandet fortsätter att utvecklas. I och med Swedegas anläggning får hamnen en större LNG-palett än tidigare med en konkurrensutsatt marknad med fler gasleverantörer, samtidigt som bunkringssätten blir fler. Det innebär större flexibilitet, stabilare tillgång och bättre service för LNG-köparna, säger Jill Söderwall, chef för Energihamnen, Göteborgs Hamn AB.

Från och med i augusti då Swedegas anläggning beräknas vara färdigställd kommer LNG-kunderna i Göteborgs hamn att erbjudas tre sätt att bunkra LNG; ship-to-ship, från lastbil och genom så kallad "pipe-to-jetty"-teknik. Samtliga bunkringgsätt kan genomföras medan fartygen lastar eller lossar.

Swedegas anläggning kommer att förses med LNG via trailers eller tankcontainers som lossas vid en lossningsstation. Därifrån distribueras gasen via en rörledning ut till fartygen som ligger vid kaj. Anläggningen är skalbar och kan byggas ut i takt med marknadens behov. Den är också klar för att ta emot flytande biogas (LBG).

– Vi bygger alltid infrastruktur som kan hantera både naturgas och förnybar gas. Det ska vara enkelt för rederier att gradvis öka inblandningen av förnybar gas i takt med att de ställer om, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas i ett pressmeddelande.

Fakta: Swedegas
Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund, och transporterar energi till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, industrier, kraftvärmeverk och tankställen med gas. Swedegas satsar på att utveckla ny infrastruktur för biogas, vätgas och LNG.