Cirkulär ekonomi praktiseras i Österbotten när Pulpaper öppnar

PulPaper öppnar portarna i Helsingfors. Foto: Markku Björkman
PulPaper-mässan kommer enligt senaste beräkningar att besökas av 10 000 personer, varav de flesta är fackbesökare inom skogsindustrin, innan mässan avslutas den 31 maj. Foto: Markku Björkman
Forskningsinstitutet VTT presenterar 3D-Utskrift av Biomaterial på PulPaper-mässan i form av ett seminarium med VTT och FPInnovations som värdar. Diskussionerna behandlar allt mellan marknadsmöjligheter och tekniken bakom tekniken. Foto: Markku Björkman

I Österbotten i Finland pågår ett konkret projekt om Cirkulär ekonomi. I staden Korsholm vill man dra nytta av biprodukterna från den närbelägna Stormossens återvinningscentral och Westenergys avfallsförbränningsanläggning, skriver tidningen Hufvudstadsbladet, HBL precis samtidigt som den stora PulPaper-mässan startar i Helsingfors (29/5) med otaliga konferenser, bland annat just om Cirkulär ekonomi.

- Cirkulär ekonomi handlar om att produkter ska designas, planeras och tillverkas så att det inte uppstår något avfall, förklarar projektledare Göran Östberg från Vasek, Vasaregionens närings- och utvecklingsbolag, för HBL.

Knappt åtta kilometer från orten Fågelberget ligger Stormossens återvinningscentral och Westenergys avfallsförbränningsanläggning.

- Tanken är att man också kan hitta synergier med Stormossen och Westenergy, som hanterar mycket material som vi kan göra bättre saker av, berättar Östber till HBL.

Östberg nämner plast och hur man ska återanvända den som en produkt som är väldigt aktuell.

- Vi tittar också mycket på materialströmmarna på stället, som till exempel spillvärme, vatten, jord och koldioxid som kommer från Stormossen, förklarar Östber för HBL.

Nya industritomter

Som en del i projektet har Korsholms kommun utvidgat sitt industriområde på Fågelberget med tio nya tomter som är reserverade för företag som ska etablera sig inom cirkulär ekonomi.

- Vi kommer småningom att inleda ett projekt där vi ska se om man kan odla fiskyngel på Fågelberget och använda oss av värme och vatten från Stormossen.

Förverkligandet av projektet Cirkulär ekonomi i Korsholm är inte alls långt borta och Östberg tror att de första företagen kommer att etablera sig efter sommaren.

Östberg säger till HBL, att intresset bland företag att börja återanvända är stort och det första företaget som återvinner lastpallar har redan startat.

Korsholm är först ut och enligt Östberg följer de andra österbottniska kommunerna efter.

Projektet cirkulär ekonomi i Korsholm finansieras av EU, Korsholms kommun och Vasek. Projektet pågår till augusti 2019 och Östberg har jobbat i projektet sen augusti i fjol.