PulPaper samlar skogsindustrins experter från hela världen

Förnyelsebara trärådsbaserade lösningar presenteras i Pulpapers tematiska program där olika träbaserade bearbetade produkter kan ersätta produkter från fossila material, såsom plast, presenteras. : Creative Commons, kredit: 12019

Årets PulPaper samlar de bästa av skogsindustrins experter från hela världen i Helsingfors från och med den 29 maj. Med hjälp av nya innovationer och teknologier utvecklas skogsindustrin i en digitaliserande värld med respekt för miljön. Vad är trädets framtid som råmaterial?

Det finns ett starkt miljöperspektiv i PulPaper Conference-seminariet 30-31 maj. PulPaper-konferensen består av gemensamma nyckeltal och flera alternativa parallella program, från vilka man kan komponera den mest intressanta tematiska helheten för sig själv.Konferensprogrammet omfattar cirkulär ekonomi, användning av biomassa och klimatförändringar samt utveckling av bioraffinaderi.

Miljövänlighet som konkurrensfördel

Miljökrav ses ofta som en börda på industrisektorn. I PulPapers seminarieavsnitt behandlas ämnet genom möjligheter. Miljövänlighet och nya innovationer kan vara en konkurrensfördel för företagen.

I programmet inom ekonomi för återvinningstema, föreställer Mari Pantsar, SITRA: s chef, Finlands framtid när det gäller den cirkulära ekonomin. Exempel på fall från företag presenterar databaserade sensorer som används för att behandla avloppsvatten från celluliter och användningen av industriavfall som jordbruksgödselprodukter.

Tematiska programmet för ny teknik undersöker innovationer och deras utnyttjande för att förnya hela industrin. 

Heiner Grussenmeyer, FoU-direktör för Stora Enso, presenterar ett forskningsprojekt som söker genombrottsteknik för tillverkning av kemisk massa. Aalto universitetsprofessor Tapani Vuorinen för sin del kommer att berätta om den nya katalytiska blekningsmetoden.

I det tematiska programmet som rör kring begreppet utveckling av bio-raffinaderier, kommer professor Lew Christopher Lakehead University att analysera vilka möjligheter som erbjuds företag genom övergång till nya bio-raffinaderier. 

Olli Dahl, professor i miljöteknik inom processindustrin vid Aalto University, kommer att bedöma affärsmöjligheterna för det nya bio-raffinaderiet som planeras för Kemijärvi, och Gisle Løhre Johansen, FoU-direktör för norska Borregaard presenterar verksamheten i en motsvarande norsk kvarn.

Kommer trä att ersätta fossila material?

Skogsindustrin upplever en övergångsperiod, eftersom sektorns miljöpåverkan är känd bättre än tidigare. PulPaper behandlar användningen av biomassa i förhållande till klimatförändringar, relaterade miljöregler och användningen av trä som ersättning för fossilbaserade material.

Det aktuella temaprogrammet som fokuserar på användningen av skogsbiomassa och hanteringen av klimatförändringar kommer att ta upp frågor på EU, Norden och Finland. Bernhard Wolfslehner, chef för det europeiska skogsbruksinstitutet, kommer att tala om bestämmelser på EU-nivå inom området, den svenska skogsforskaren Johan Sonesson kommer att överväga tillgången på biomassa och relaterad politik från det nordiska perspektivet och professor Antti Asikainen från Naturresurscentret ta itu med möjligheter att öka tillgången på biomassa i Finland.

Verkställande direktör Åsa Ek från det svenska startföretaget Cellutech kommer att berätta hur innovationer görs av idéer och vilka nya material företaget idag utvecklar från trä. Jarmo Ropponen från VTT för att berätta om vad som händer med utvecklingen av bioplast och Suvi Haimi kommer att berätta om fallet med företaget Sulapacs förpackningsmaterial.

Arrangemanget för skogsbruk, förpackning, energi och kemiska industrin PulPaper, Wood, PacTec Helsinki och Bioenergy kommer att hållas vid Helsingfors Expo och Konventionscenter mellan 29 maj - 31 2018.