"Frackingboom kan göra Trump till en vinnare"

Frackinganläggning i Warren Center, Pennsylvania, USA. Foto, Wikipedia,kredit: Ostroff Law
Tabell 3 visar utvecklingen hos företaget VanEck Vectors Unconventional Oil och Gas ETF , NYSEArca: FRAK. Oljeproduktion under ett år. Källa: C-E
Tabell 2. USA:s oljeproduktion under senaste år. Källa: The Capital och Energy
Tabell 2 visar att oljepriset låg länge på samma nivå och eller pendlade kring 100 dollar per fat. Källa: Capital och energy

- Priset på råolja stiger snabbt just nu. Oljan bröt nyligen 70- dollargränsen per fat för första gången sedan 2014 efter att president Trump dragit sig ur Iran-avtalet. Och många tror att denna svarta soppa snart kommer att kosta 100 dollar per fat, skriver amerikanska tidskriften Energy & Capitals chefredaktör Luke Burgess, i sin senaste krönika.

Han räknar med att för semesterfirare blir det i alla fall en dyrare bilresa till stranden.

- Men för den kunniga investeraren kan sommarens oljepriser innebära stora vinster. Det är råoljeproducenterna, raffinaderierna, transportörerna och nästan hela den globala energibranschen, som är de uppenbara vinnarna i en oljemiljö på 100 dollar per fat, betonar Burgess.

Det finns dock en viss sektor som enligt Burgess kommer att skapa rubriker och fånga investerarnas intresse. När oljepriserna stiger i sommar riktas strålkastarljuset igen på frackning.

Mellan åren 2013 och 2015 var fracking en stor sak. Och alla pratade om fracking i finansiella medier, i form av twitter och den ledde även till demonstrationer.

Hydraulisk spräckning eller bara fracking, är en teknik som har funnits sedan 1940-talet för att utvinna olja och gas från skiffersten. Men det var inte förrän runt 2013 som exploateringsmetoden blev allmänt bekant.

Vid den tiden låg oljepriset stadigt på samma nivå och eller pendlade runt 100 dollar per fat. (Se på första tabellen.)

- Höga oljepriser, liksom ett fortsatt tryck på amerikanska energibeslut, gjorde fracking både lönsam och politiskt möjlig. Och då kunde man tala om en stor rush till fracking-affärer. De flesta människor kommer också ihåg att fracking omges av en hel del kontroverser, erinrar sig Burgess.

Fracking kräver en stor mängd vatten, som måste transporteras till borrningsplatsen vilket kan leda till betydande miljöpåverkan.

Det finns också oro för att processen kan förorena lokalt grundvatten med cancerframkallande kemikalier. Många fruktar för att fracking kan orsaka vibrationer eller jordbävningar.

- Men fördelarna med fracking verkar dock överväga kostnaderna, skriver Burgess.

Fracking-boomen mellan 2013 och 2015 bidrog till att minska oljepriset och öka USA:s energibehov.

Efter att ha fallit i årtionden har den amerikanska oljeproduktionen nått högsta nivån på nästan 50 år.

Efter 2014 sjönk priset på olja. Under första kvartalet 2016 låg oljepriset under 30 dollar per fat. (Se igen på den första tabellen.) Därmed ”dödades” lönsamheten för frackers och samma hände med investerarnas intresse. Och sedan dess har fracking mer eller mindre fallit ur bilden.

Men med råvarupriser som åter är på väg till 100 dollar per fat, tror Luke Burgess att frackingtekniken hamnar åter i rampljuset.

En av de främsta orsakerna till att oljepriset nu stiger igen beror på minskning av lager som orsakats av ett nyligen inlett samarbete mellan OPEC, Ryssland och andra med syfte att minska det globala utbudet.

 - Dessa killar kom tillbaka i 2017 för att stödja fallande oljepriser. Nu siktar de istället på 100 dollar olja per fat, förklarar Burgess.

I en ny intervju med Reuters citerades en OPEC-branschkälla som sade: "Jag skulle inte bli förvånad ifall även Saudiarabien strävar efter ett oljepris på 100 dollarsnivå tills denna IPO är ur vägen."

IPO, som den här källan talar om är saudiska oljeföretaget Aramco. Saudiarabien vill överta 5 procent av den statligt ägda Saudi Aramco-gruppen. Dessa 5 procent förväntas leda till en uppvärdering av det nya företaget till en biljon dollar, vilket gör det till världshistoriens största börsintroduktion.

 - Så det är ganska förståeligt att Saudiarabien vill ha högre oljepriser nu. Och det är troligt att minskningen av det globala utbudet fortsätter för tillfället, skriver Burgess.

När allt detta så småningom höjer råoljepriset till 100 dollar per fat, är det troligt att fracking kommer tillbaka som ledande samtalsämne och som ett medel som så att säga plomberar oljepriset och fortsätter att skapar gynnsammare förutsättningar för USA:s energioberoende.

- Förvisso kommer president Trump inte att vilja bli knuffad omkring av OPEC. Många människor inser emellertid inte hur mycket olja det egentligen finns i amerikansk skiffersten. En konservativ uppskattning från 2016 fastställde de totala världsresurserna av skifferoljekvivalenter till 6,05 biljoner fat. 80 procent av dessa resurser finns i USA, berättar Luke Burgess.

Han hänvisar i detta sammanhang till senaste uppskattningar som hävdar att det finns 1,6976 miljarder fat av tillförlitliga oljereserver i traditionella oljebrunnar i USA. Dessutom finns det även mycket amerikansk olja i underjordiska skifferskikt, som bara väntar på högre priser.

Fracking har redan visat sig kunna sänka priserna och förstärka den amerikanska energiautonomin.

- Och politiskt sett kunde frackingbranschen inte vara bättre ställd idag för att kunna blomstra. Trump var en fracking-fan redan innan han blev president, betonar Burgess. 

I slutet av förra året upphävde president Trump en rad regler för fracking till och med på federalt ägda områden.

Därtill kan man tillägga en senat och representantshouse, där republikanerna har majoritet.  Det är alltså bäddat för att amerikansk fracking kommer tillbaka med en sväng under sommaren.  

De första investerarna har precis börjat flytta tillbaka till fracking. (Se tredje tabell om utvecklingen hos företaget VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF , NYSEArca: FRAK. Oljeproduktion under ett år)

Stora firmor med omfattande frackingresurser i den stora nordamerikanska Bakken-skifferformationen, som Oasis Petroleum (NYSE: OAS) och Whiting Petroleum (NYSE: WLL), ser också ut att ha intagit gynnsamma positioner för att sedan kunna öka verksamheten vid behov.

- Nu gäller det att leta efter billiga fracking-förekomster som man bör köpa upp före sommaren, konstaterar Luke Burgess avslutningsvis.