Nasa utvecklade kärnreaktor för bemannade rymdresor

NASA:s fissionsreakrator, avsedd för eventuella framtida rymdfärder till Mars. Foto: Kredit: NASA

Nasa har utvecklat en kärnreaktor tänkt att kunna förse tillräckligt med energi för bemannade rymdfärder till andra planeter.

Kärnenergi används redan i dag när farkoster skickas ut i rymden, men när människor ska vistas på och kolonisera månen, Mars eller andra planeter krävs helt andra mängder.

Reaktorn heter Kilopower och är en liten fissionsreaktor som kan stå för tio kilowatt elektricitet i upp till tio års tid. För en enskild bosättning beräknas det räcka med fyra kilowatt.

Fission betyder klyvning, inom kärnfysiken och kärnkemin klyvningen av atomkärnor, kärnklyvning. Vid fission frigörs energi, vilket under vissa förutsättningar leder till en kedjereaktion där enorma energimängder frisätts i form av värme, partikelstrålning och elektromagnetisk strålning.

Nasa har under ett par månader i testmiljö "kastat allt de har" mot reaktorn och den har klarat alla hinder som kan tänkas uppstå i samband med rymdfärd.

"Jag förväntar mig att Kilopower-projektet blir en väsentlig del av energiarkitekturen på månen och Mars medan den utvecklas", säger Jim Reuter vid Nasas avdelning för rymdteknologi vid framtida uppdrag i ett pressmeddelande.