”Håll ett öga på torium”

Toriummetall i ampull, korroderat. Indien, som har omkring 25 procent av världens toriumreserver, planerar sitt kärnkraftsprogram för att slutligen uteslutande använda torium och fasa ut uran. Dessa ambitiösa planer använder både snabba och termiska reaktorer samt bridreaktorer.

- President Trump och flera andra världsledare stoltserar över att de kommer att ta itu med fientliga nationer som utvecklar kärnvapenprogram inom ramen för energiforskning. Tiden får visa om retoriken kommer att fungera, men det finns ett alternativ till traditionellt kärnbränsle, skrev chefredaktören för amerikanska tidskriften Energy and Capital, Luke Burgess nyligen.

Han analyserar och gör marknadsundersökningar för hundratusentals investerare varje dag.

Enligt Burgess kan alla dramatiska kommentarerna och rädslorna kring kärnvapen- och energiforskning rikta investerarnas intresse på ett annat mindre känt kärnbränsle: Torium. Och det kan också, enligt Burgess, ge extra pengar i fickan.

Torium är ett radioaktivt material som är nära anknutet till uran. Och på samma sätt som uran kan metallen framkalla en kärnreaktion i ett kraftverk och därmed bidra till produktion av elektricitet.

- Tekniken håller fortfarande på att utvecklas, och det finns för närvarande inga kärnreaktorer som drivs av torium. I dagens kärnreaktorer används uran eller plutonium. Men för att kunna använda torium som bränsle i ett kärnkraftverk måste man tänka på en viktig geopolitisk aspekt som kommer att bli allt viktigare i framtiden, betonade Burgess i sin krönika.

- Dagens uranbränsleladdade kärnreaktorer kyls av vatten eller flytande metall. Dessa reaktorer kan användas för att producera material för kärnvapen. Vi vill inte att skurkaktiga killar har hand om dessa typer av reaktorer, utan en annan typ av reaktor, en som kyls av smält salt, vilket är dåligt material för bomber. Och det mest kända materialet som kan köras i en av dessa smälta saltreaktorer är torium, förklarade Burgess i sin krönika.

Han medgav att torium-drivna smälta saltreaktorer befinner sig fortfarande långt ifrån kommersiellt stadium.

- Men de är ett mycket bättre att eventuella fientliga nationer utvecklar dessa typer av reaktorer, som inte kan producera fungerande material för kärnvapen, skriver Luke Burgess.

Eftersom media fokuserar mer på geopolitik, kommer framtida alternativ som toriumdrivna saltreaktorer troligtvis att diskuteras mer, anser Burgess. Detta kan leda till en betydande ökning av investerarnas intresse. För närvarande är intresset synnerligen lågt.

- Toriummarknaden är idag öppen för endast en handfull industrihandlare. Men det finns några offentliga företag som utforskar och producerar detta kärnbränsle, skrev Energy and Capitals chefredaktör.

Enligt Burgess finns det ett antal små start-up-företag som fokuserar på forskning kring torium. Men företag med de största toriumtillgångarna är stora traditionella uranexploatörer. Dit hör urangruvor som Cameco Corp. (NYSE: CCJ), som driver uranbrytning i områden som också har koncentrationer av torium.

- Fortsatt geopolitiskt nödläge kommer i slutändan att tvinga politiska ledare att leta efter säkrare nukleära alternativ. Trots att tekniken fortfarande är långtifrån perfekt kan toriumdrivna smälta saltreaktorer bli ett viktigt alternativ som framtidens kärnbränsle. Och torium kan komma att ge även en ordentlig vinst för den väl placerande investeraren. Håll ett öga på torium, uppmanade Luke Burgess i sin krönika.