Stort svenskt deltagande vid årets världsledande industrimässa i Hannover

Dags igen för världsledande industrimässan att öppna sina portar. En dag innan, den 23 april startar även infralogistikmässan, CeMat i Hannover. CeMat är branschens flaggskepp och viktigaste mötesplats för den intralogistiska industrin. Foto: Hannover Messe

Den 24 april startar världens ledande mässa för industriteknik i tyska Hannover med 6 550 utställare från 100 länder. Här får utställare möjlighet att visa upp sina senaste produkter och innovationer för 217 000 internationella besökare från hela världens näringsliv.

En dag innan, den 23 april startar även infralogistikmässan, CeMat i Hannover. CeMat är branschens flaggskepp och viktigaste mötesplats för den intralogistiska industrin. Mässan hålls vartannat år och går till den 27 april. Mässan har cirka 1000 utställare från 60 länder och brukar ha över 50 000 besökare. Innehållet sträcker sig från allt från produktionslogistik, materialhantering och supply chain management, till RFID, e-handels och förpackningslösningar.

Industry 4.0 allt större

Inför årets Hannovermässa gjordes en studie, sponsrad av BMBF och utförd av Centrum för europeisk ekonomisk utveckling. Undersökningen visar att fabriker med digitala nätverk skapar fler jobb genom än de förlorar genom automatisering.

Cirka hälften av de 2032 tyska företagen i undersökningen använder sig redan av Industry 4.0-teknik, trots att den totala andelen är endast 5 procent av alla använda produktionsanläggningar och 8 procent av kommunikations- och kontorsutrustning.

Användningen av de nya förfarandena gjorde det möjligt för dem att producera till lägre tillverkningskostnader och generera högre vinster, som sedan investerades av de stadigt växande företagen, till exempel i personal inom andra sektorer eller avdelningar.

Samtidigt som analytikerna kunde fastställa en årlig digitaliseringsrelaterad sysselsättningsökning på 0,2 procent registrerad för perioden 2011-2016, förväntar sig forskarna att dessa procenttal kommer att fördubblas fram till år 2021.

Stort svenskt deltagande

Allt fler svenska företag har fått upp ögonen för världens största industrimässa. Flera bolag ser Hannovermässan som ett steg mot nya marknader.

För andra gången i rad arrangerar Energimyndigheten en svensk samlingsmonter i Energy-hallen på Hannovermässan (Hannover Messe) den 24-27 april 2018.

Tysk-Svenska Handelskammaren meddelar att man kommer återigen att stödja de deltagande företagen med marknadsanalyser, mötesbokningar och kontakttagande till potentiella kunder, partner samt leverantörer.

Montern är ett led i Energimyndighetens arbete för att främja svensk miljö- och energiteknik.

– Vi söker svenska miljö- och energiföretag som vill ta sig in på marknaden i Tyskland, säger Christopher Waldén på Energimyndigheten.

Som en del av den svenska regeringens exportstrategi har Energimyndigheten tillsammans med Tysk -Svenska Handelskammaren de senaste åren framgångsrikt riktat insatser till den tyska marknaden för att svenska företag ska ha möjlighet att etablera sig och hitta kunder och partner.

Som ett resultat av förra årets Hannovermässa har bland andra de svenska företagen Eze System, Clean Motion, Solelia och Ferroamp etablerat pilotprojekt, startat nya samarbeten och i vissa fall även uppnått en ökad marknadsnärvaro i Tyskland. Den tyska marknaden söker fortfarande efter innovativa produkter och tjänster som kan bidra till den pågående energiomställningen ("Energiewende").

– Ett besök på Hannovermässan ger svenska cleantech-företag möjligheten att på ett väldigt effektivt sätt knyta kontakter till många tyska företag och visa upp sig för marknaden, säger Verena Adamheit på Tysk-Svenska Handelskammaren.

Hannover Messe Energy är också världens ledande mässa för integrerade energisystem och hållbar mobilitet med över 1 200 utställare och nästan 100 000 internationella besökare.

Mässan är den enda där hela värdekedjan från energiproduktion till transmission, lagring, smarta elnät, distribution och digital grid management presenteras. Fokusämnena på Hannover Messe 2018 kommer bland annat att vara industri 4.0, energieffektivitet och digitalisering.

Mässans partnerland Mexiko

Med mottot ”Vi automatiserar. Säkert.” presenterar företaget Pilz innovativa automationslösningar för fabriken på Hannovermässan 23–27 april 2018. I centrum på årets mässpresentation står temat ”modulära skyddsgrindssystem”.

I samband med detta presenterar Pilz sin nya variant av det Industri 4.0-kompatibla skyddsgrindssystemet PSENmlock. Därutöver visar automationsexperten upp nyheter från styr- och driftteknik. Dessutom fokuserar Pilz även på säker människa-robot-interaktion.

Pilz dotterbolag i Mexiko

Pilz finns på plats i världen över med 40 dotterbolag, även i Hannovermässans partnerland för året – Mexiko. Sedan 1999 har Pilz ett dotterbolag i Tlalnepantla i Mexiko City. Där står tjänster i fokus för verksamheten. Namnkunniga kunder från olika branscher, bland annat fordons- livsmedels-, hälso- och hygienbranschen, med även läkemedels-, pappers- och metallindustrin litar på Pilz erfarenhet och kunnighet.

”Mexiko är attraktivt för tyska företag och investerare. Vårt fokus här ligger på helhetslösningar för uppgradering av maskiner och pressar,”förklarar Samuel Cruz, vd för Pilz de México sedan 2015.

Med Pilz´s ”modulära skyddsgrindssystemet” kan man skapa individuella skyddsgrindslösningar för skräddarsydd tillämpning, säger företaget inför årets Hannovermässa.

Systemet består av olika komponenter som kan kombineras flexibelt efter kraven som ställs. I centrum står skyddsgrindssensorerna PSENslock och PSENmlock.

Skyddsgrindslösning 4.0

Den nya varianten av det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock med seriekoppling möjliggör en kostnadseffektiv installation tack vare reducerad kabeldragning. Som tillval finns en nödöppning finns i två utföranden.

Skyddsgrindslösningen kompletteras av Safety Device Diagnostics (SDD) för omfattande diagnostik. Med SDD kan låsningen av enskilda sensorer i kedjan för första gången styras målinriktat, helt i linje med det modulbaserade tankesättet enligt Industri 4.0. I Pilz monter får mässbesökarna uppleva hur skyddsgrindssystemet PSENmlock används.

Ytterligare en nyhet i lösningspaketet som Pilz tar med till Hannover: knappenheten PITgatebox för enkel användning och styrning av skyddsgrindssystem. Med den kan du styra maskinen eller anläggningen med kommandon som aktivera, stoppa eller kvittera. De förkonfigurerade varianterna med olika kombinationer av tryckknappar, nyckelbrytare och nödstoppsknappar ger dig maximal flexibilitet för just din tillämpning. Tillsammans med de säkra skyddsgrindssystemen PSENmlock och PSENslock utgör PITgatebox en verkligt individuell och modulär skyddsgrindslösning från ett enda ställe.

Databryggor för den sammankopplade fabriken: Safe och Secure

Vid sidan av modulariseringen måste säkerheten garantera både skyddet och säkerställa tillgängligheten i den smarta fabriken. I Hannover presenterar Pilz sin fullständiga process för Safety & Security.

Nytt: Maskinvarulösningen Pilz SecurityBridge, som fungerar som en brandvägg. Så erbjuder Pilz ett aktivt skydd för de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti och automationssystemet PSS 4000 mot nätverksbaserade attacker och obehörig åtkomst.

Användarna får förutom Security även bättre tillgänglighet för anläggningen, eftersom endast nödvändiga data (auktoriserad konfiguration och processdata) överförs.

Fler funktioner i produktserien PNOZmulti 2

Pilz ställer ut två nya moduler för de säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 på Hannovermässan: En modul för säker övervakning av processtillämpningar och en för säker övervakning av processvärden.
För säker övervakning av mekaniska pressar har Pilz tagit med den nya tvåpoliga halvledarutgångsmodulen PNOZ m EF 8DI2DOT till mässmontern. En fördel är att du kan konfigurera ett självständigt modulprogram (mIQ) som kan användas lokalt i pressmodulen, med betydligt kortare cykeltider. På så sätt får du mycket korta reaktionstider.

Dessutom utökas produktserien för säkra ministyrningar med den analoga ingångsmodulen PNOZ m EF 4AI. En världsnyhet: Underlättad användning av aritmetiska funktioner, som beräkning av medelvärden eller differentialtryck vid konfigurationen av analoga värden. Detta möjliggör en tydligare diagnostik.

Modulen används för säker övervakning av processvärden och registrerar samt övervakar anpassade processer som tryck, temperatur, nivå eller linhastighet eller -belastning upp till PL e resp. SIL CL 3.

Hantera driftenergi

En nyhet inom drivning från automationsföretaget i Ostfildern är energilagraren PMCenergy SD. Vid användning tillsammans med servoförstärkaren PMCprotego D eller PMCtendo DD5 från Pilz sparar du energi. Energilagraren fångar upp befintlig bromsenergi och lagrar den – utan att påverka elnätet. Eftersom servoförstärkarens mellankretsar enkelt kan kopplas ihop räcker det med en energilagrare per axelgrupp. Det finns även ytterligare moduler för energilagraren PMCenergy SD som gör lagringsvolymerna enkelt kan utökas. På så sätt får användaren en ekonomisk och flexibel lösning även för omfattande maskiner och anläggningar.

Säkrare robotteknik

Robotar som kan räcka föremål till människor på ett säkert sätt ansågs fram tills nyligen som en omöjlighet. I Hannover visar Pilz inte bara hur säker robot-människa interaktion (MRI) fungerar, utan förklarar även vilka steg som krävs för CE-märkning av robottillämpningar. I samband med detta presenterar Pilz hela sitt tjänsteutbud för MRI.

Global mässa

Med en omsättning på närmare 3,3 miljarder SEK är Deutsche Messe som också arrangerar CeMAT en av världens största mässföretag och utställningsområdet i Hannover är världens största utställningscenter.