EU startar batteriallians för att konkurrera med Asien och USA

Batterier i en elbil. Foto: Pixabay, kredit: ArtisticOperations

Den 12 oktober lanserade Europeiska kommissionen pakten Battery Alliance, vars syfte är att konkurrera med Asien och USA när det gäller utveckling av batterilagring.

Ledande chefer från automatik-, kemi- och teknikföretag samlades i Bryssel, däribland tyska kemikaliegruppen BASF, biltillverkarna Renault och Daimler samt ingenjörsföretag Siemens.

En strategisk plan förväntas bli antagen "tidigt nästa år". Planen, vars uppgift är att driva fram ett omfattande handlingsprogram för alliansen, kommer att presenteras i februari 2018.

EU kommer att stödja initiativet med upp till 2,2 miljarder euro enligt Financial Times, som först rapporterade om mötet.

Initiativet, som kan leda till bildandet av ett konsortium i Airbus-stil för batteriproduktion i Europa, lanserades av Maroš Šefčovic, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för energiunionen.

- Avsaknaden av en inhemsk europeisk celltillverkningsbas äventyrar industrikunders ställning inom EU på grund av osäkerhet i försörjningskedjan. Därtill brottas den europeiska batteritillverkande industrin med ökade transportkostnader, leveransförseningar, bristfälliga kvalitetskontroller och konstruktionsbegränsningar. Därför måste vi agera snabbt och kollektivt i syfte att övervinna alla konkurrensrelaterade olägenheter och utnyttja vår ledande ställning när det gäller utveckling av batterikedjan från material till systemintegration och återvinning, sade Maroš Šefčovic.

-Källa: Financial Times