Äldre ångturbin från Stal Laval sanerades i Nordamerika

Ångturbinen i Edmonton, byggd av Stal Laval under 1970-talet sanerades för första gången i Nordamerika. Foto: Sulzer

Industriella processer med hög energiförbrukning använder ofta lokal kraftproduktion för att uppnå en kostnadseffektiv strömförsörjning, men det innebär också att de nödvändiga underhållsuppdragen bör ske så nära produktionsanläggningen som möjligt, för att hålla turbinen i drift och för att kunna hålla kostnaderna i schack.

I många fall kommer detta att tillhandahållas av ett specialiserat serviceteknikföretag som har nödvändiga anläggningar och kompetens för att leverera snabb reparation och underhåll.

Renoveringen av en ångturbin som en del av ett planerat underhållsschema är en vanlig uppgift för många stora industriföretag som är beroende av turbinen eller dess komponenter för att kunna generera elektricitet.

För en massaproduktionsanläggning i östra Kanada skulle dock renoveringen av deras 25 megawatt starka ångturbin från 1970-talet av märket Stal Laval behöva speciella expertkunskaper. Det gällde att lösa vibrationsproblem hos en ovanlig ångturbin som var tillverkad i Europa.  

Istället för att skicka turbinen på en dyr resa fram och tillbaka till Europa, som man gjorde tidigare, slutfördes renoveringen nyligen för första gången i Nordamerika. Upprustningen genomfördes framgångsrikt av företaget Sulzer i USA.

Ångturbiner används över hela världen för att generera kraft, men de allra flesta har axiell flödesdesign. I situationer där radiellt designade enheter behöver repareras har de vanligtvis transporterats till Europa, där denna design används oftare. Detta ökar dock den totala reparationstiden, vilket är en avgörande faktor när hela tillverkningsprocessen bygger på denna komponent.

Reparationsteamet i kanadensiska Edmonton koncentrerade sig på att skapa två nya rotorkopplingar, som förbinder turbinrotorerna till generatorer. Kopplingarna är installerade med en uppsättning av åtta högt dragna, avsmalnande bultar som ger en jämnare vridmomentöverföring.

Edmonton Service Center är utrustad med modern bearbetningsteknik som gjorde att de högt placerade precisionskopplingarna kunde tillverkas relativt snabbt. För den sista operationen transporterades de färdiga turbinrotorerna till Sulzers Service Center i Houston i USA, där företaget har egen utrustning för hastighetsbalansering.

Sedan användes vibrationsdiagnostik för att analysera den radiella vibrationen hos lagren. Man kunde säkerställa en optimal balans vid drifthastighet.

Efter balanseringen fördes rotorerna till massaproduktionsanläggningen, där saneringsteamet hjälpte till med turbinens installation och idrifttagning.

Källa: Sulzer