700 kärnforskare diskuterade senaste teknologi i ryska Jekaterinburg

Jekaterinburgs Expo, mötesplatsen för cirka 700 kärntekniker, forskare och beslutsfattare från mer än 30 länder den 26 juni i Jekaterinburg, Ryssland. Foto: Internationella Atomenergiorganet (IAEA)

Cirka 700 kärntekniker, forskare och beslutsfattare från mer än 30 länder samlades den 26 juni i Jekaterinburg, Ryssland, för diskutera på hög nivå om de så kallade snabba kärnreaktorer (FR) och relaterade bränslecykler som "anses kunna garantera produktion av icke-fossil hållbar energi för tusentals år framåt", det stod i konferensens program. 

En smolk i glädjebägaren var dock Trump-administrationens avstängning av en rad amerikanska kärnkraftexperter från detta viktiga möte. Konferensen, som var sponsrad av Internationella Atomenergiorganet (IAEA) och ROSATOM, den ryska statens atomenergiföretag pågick flera dagar.

- Att förhindra amerikanska offentligt anställda vetenskapsmän från att delta i redan planerade samtal på en IAEA-konferens, utan motivering, är mycket ovanligt. Detta beslut var tydligen en konsekvens av det försämrade förhållandet mellan USA och Ryssland. Jag fick veta detta när jag anlände till konferensen och upptäckte att jag var en av de ytterst få amerikanska deltagare, bland 700 andra, berättade kärnforskaren Edwin Lyman, från UCS Global Security Program.

Lyman, som också är expert på kärnvapenpolitik, kärnmaterial och nukleär terrorism, uttalade sig till den amerikanska tidskriften UCS.

Lyman ansåg att med tanke på de många nödvändiga kommunikationskanaler som behövs mellan USA och Ryssland, är det viktigt att bevara det vetenskapliga samarbetet inom kärnforskningens områden där det finns en gemensam grund mellan de två länderna. USA- administrationens åtgärd var, enligt Edwin Lyman, inkonsekvent och kontraproduktivt.

Åtgärden var också kännetecknande för de kaotiska förhållanden som har härskat inom USA:s administration under senare tid.