ITER:s ”tokamakarena” tar form

Just nu byggs tokamakarenans yttersta och extra tjocka skal, det så kallade BioShield. Foto: ITER
Idag är tokamakarenan en labyrint av gigantiska pelare, allestädes närvarande byggnadsställningar och spiraltrappor. Foto: ITER
Karakteristiska öppningar som sticker ut från tokamakarenans skal är reserverade för effektiv specialutrustning i form av neutrala injektorer som senare sänder sina strålar mot fusionsreaktorns inre. Foto: ITER
Efter att man har hittat den rätta trappan upp, öppnas framför besökaren en imponerande utsikt. Foto: ITER

Byggandet av ITER:s enorma fusionsenergianläggning fortsätter med oförminskad takt i Cadarache i närheten av Aix-en-provence i södra Frankrike. Den arenaliknande byggnaden där fusionsreaktorn enligt planerna kommer att inmonteras i nästa år ser idag ut som en jättelik djup brunn med en labyrint av gigantiska pelare, allestädes närvarande byggnadsställningar och spiraltrappor.

Än så länge är ”arenans” yttersta skal, det så kallade BioShield, öppet för installering av tokamakreaktorns alla hjälpfunktioner som behövs för byggnadens senare inkörning, som exempelvis tankning, strömförsörjning, kylning och driftdiagnostik.

En tokamak är en specifik konstruktion för inneslutning av plasma med ett toroidalt magnetfält för termonukleär fusion. 

Fyra äggformade karakteristiska öppningar som sticker ut från arenans skal är reserverade för effektiv specialutrustning i form av neutrala injektorer som i sin tur genererar huvuddelen av ITER: s värmeeffekt och den neutrala strålningen som används för diagnostik.

Enligt ITER:s anställda är tokamakbyggnaden en plats, där man väldigt lätt kan gå vilse. En gång välbekanta resvägar slutar ofta i återvändsgränder. Det finns dock en belöning för eventuellt planlöst kringflackande. Efter att man har hittat den rätta trappan upp, öppnas framför besökaren en imponerande utsikt över ett område späckat med armeringsjärn, en scen, som presenterar ett av de mest otroliga experiment i mänsklighetens historia.