Österbottenföretag vill maximera biogasproduktionen

Företaget Jeppo Oy producerar även industriell biogas. Foto: Jeppo Biogas Oy

Österbottenföretaget Jeppo Biogas Ab i Finland har stora planer för framtiden. Råvarumottagningen ökar från dagens 90- till 150 000 ton årligen om det mest omfattande utbyggnadsalternativet förverkligas, meddelar finländska radiosändaren Yle.

Jeppo Biogas Ab i Finland har stora planer för framtiden. Råvarumottagningen ökar från dagens 90- till 150 000 ton årligen om det mest omfattande utbyggnadsalternativet förverkligas, meddelar finländska radiosändaren Yle.

Utvidgningen av verksamheten kräver en ny finsk miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och till hösten kan ett miljötillstånd vara klart i bästa fall. Projektalternativen är tre till antalet, det minst omfattande gäller enbart rening av det så kallade rejektvattnet och samma råvaruvolymer som idag. Rejektvatten är alltså det vatten som skiljs ut från slammet. De två övriga alternativen kräver dock nya rötmetoder.

Idag sker ingen separat rening av rejektvattnet som innehåller näringsämnen som kväve och fosfor utan det placeras på åkrarna tillsammans med det rötade slammet.

- Vi har i princip inget rejektvatten i dag eftersom rötresterna i sin helhet går ut på åkrarna, säger vd:n för Jeppo Biogas Ab Kurt Stenvall.

En rening av rejektvattnet innebär att halten av näringsämnena ökar i vattnet och de volymer som transporteras till åkrarna minskar. Rejektvattnet kan också renas så långt att fosforn och kvävet kan fås i fast form i form av granulat som tål längre transportsträckor.

Jeppo biogas kan i bästa fall få miljötillstånd till hösten. Efter det blir det projektering, finansieringsförhandlingar och bygglovsansökan och därefter tar det ett till två år innan utbyggnaden är klar, säger Kurt Stenvall till Yle.