Iran exporterar sitt överskott av tungt vatten

Arak IR-40 tungvattenreaktor, Iran. Foto: Nanking2012

Iran har börjat sända tungt vatten till Oman för att uppfylla internationella kärnkraftsavtalets villkor. Det var för andra gången Teherans reserver av tungt vatten hade passerat tillåtna gränsen på 130 ton.

Iranska nyhetsbyrån och två diplomater bekräftade att representanter för Irans kärnkraftsprogram meddelade nyligen att landet hade överfört en del av sitt överskott av tungt vatten till grannlandet Oman för försäljning.

- Med anledning av samtal med flera utländska företag och länder som är intresserade av att köpa tungt vatten, har vi överfört vissa mängder av Irans överskottsproduktion till Oman", sade Behrouz Kamalvandi, talesman för Irans atomenergiorgan till iranska nyhetsbyrån (ISNA).

ISNA meddelade att enligt Kamalvandi kommer mer tungt vatten att transporteras till Oman om ”de fortsatta samtalen med potentiella köpare framskrider positivt”. Det finns dock ingen officiell bekräftelse av rapporten.

En färsk rapport från FN: s internationella atomenergiorgan (IAEA) visar att Teherans lager av tungt vatten överskred den tillåtna mängden av 130 ton med 100 kilo enligt villkoren i avtalet med sex stormakter: USA, Ryssland, Kina, Storbritannien, Frankrike och Tyskland.

Tungt vatten kan användas för att göra kärnvapen. Den används i regel för att kyla ner reaktorer, men kan också producera väsentliga mängder plutonium, som i sin tur kan användas för tillverkning av klyvbara kärnor för kärnvapen. Egentligen handlar det om ett tämligen litet brott mot avtalets villkor eftersom det handlar om begränsad mängd material, men det är för andra gången som Iran har överskridit den tillåtna gränsen sedan avtalet trädde i kraft i januari 2016.

IAEA, som är världens centrala mellanstatliga forum för vetenskapligt och tekniskt samarbete på kärnkraftsfrågor, utfärdade en konfidentiell rapport som konstaterade att Iran förfogade över 130,1 ton tungt vatten.

USA:s tillkommande president Donald Trump lovade under valkampanjen att "riva upp" kärnkraftavtalet med IRAN, som han beskrev den som ”den värsta överenskommelsen någonsin”. Som svar sade Irans ledare ayatolla Khamenei nyligen att om Trump river upp avtalet, "kommer vi att sätta eld på det." Därefter offentliggjorde 76 amerikanska säkerhetsexperter, som representerar hela USA:s politiska spektrum, ett uttalande i vilket de uppmanade Trump att respektera avtalet med Iran. De hävdade att det nukleära avtalet med Iran har bidragit till att minska risken för krig i Mellanöstern.