Höga investeringar i stamnätet för el

Foto: sxc.hu

Svenska kraftnät har lämnat sin investeringsplan för 2017 – 2020 till regeringen. Affärsverkets investeringar beräknas uppgå till omrking 14,2 miljader kronor under fyraårsperioden. Det är inte minst investeringarna i stations- och ledningsförnyelser samt stationer för uppsamling av vindkraftsproduktion som driver investeringarna. Detta skriver Svenska kraftverk i ett pressmeddelande.

 Totalt förnyas närmare 30 ledningar och stationer. Stor volym tillfaller också en ny ledning i östra Sverige och Gotlandsförbindelsen.

– Drivkrafterna för nätinvesteringarna är anslutning av förnybar elproduktion, förbättrad marknadsintegration och åtgärder för att bygga bort överföringsbegränsningar i det svenska nätet. Därtill kommer ökade reinvesteringar i ett åldrande stamnät, säger generaldirektör Mikael Odenberg i pressmeddelandet.

Investeringarna ökas också inom det särskilda uppdraget som elberedskapsmyndighet, att hantera störningar i elförsörjningen.

– Med fortsatt urbanisering och samhällets ökade elberoende behöver förmågan att bibehålla och utveckla bland annat reparationsberedskap och telekommunikationer inom elförsörjningen öka ytterligare enligt vår bedömning, säger Mikael Odenberg