Nu kan en tokamak startas upp utan central magnet

Francesca Poli, huvudförfattare till forskningsartikeln i Nuclear Fusion. Foto: Elle Starkman/PPPL

Forskare vid Princetons plasmafysiklaboratorium har i datorsimuleringar lyckats generera elektrisk ström i fusionsplasma utan tillgång till en central elektromagnet eller så kallad solenoid. Forskarnas resultat har publicerats i tidskriften Nucear Fusion. Upptäckten kan innebära ett stort framsteg i försöken att producera fusionskraft i stor skala.

I en traditionell tokamak, själva anordningen för inneslutning av plasma i fusionsreaktorer, körs en stor solenoid ned i reaktorn för att generera ström i plasman. Strömmen startar plasmaprocessen och skapar ett andra magnetfält som håller den heta, laddade gasen innesluten.

Problemet är att nya sfäriska tokamakar, en ny typ av mer kompakta tokamaker som kan producera plasma vid högre tryck med relativt låga magnetiska fält, inte har plats för stora magneter. Fysiker har därför tittat på olika alternativa metoder för att generera den ström som startar plasmaprocessen.

En sådan metod är CHI-metoden (”coaxial helicity injection”) och det är den som Princeton-forskarna vidareutvecklat. Där slås strömmen på i en elektrisk spole som går under tokamaken. Ovanför spolen är en öppning in i tokamakens vakuumkärl. Den inkopplade strömmen genererar ett nytt magnetfält mellan metallplåtarna på båda sidan om öppningen.