Ny accelerator Sandia National Laboratories

Teknikern Eric Breden vid Sandia National Laboratories arbetar med den nya acceleratorn Thor. Foto: Randy Montoya, Sandia National Laboratories

Den nya acceleratorn Thor vid Sandia National Laboratories i USA förväntas, när det gäller att generera tryck för att studera material under extrema förhållanden, ha 40 gånger högre verkningsgrad än den så kallade Z-maskinen vid laboratoriet, som är världens största och mest kraftfulla pulseffektaccelerator.

- Thors magnetfält kommer att nå omkring en miljon atmosfärer, vilket är ungefär samma tryck som i jordens kärna, säger den teoretiske fysikern David Reisman, som arbetar med projektet.

Detta är visserligen inte lika mycket som Z-maskinens fem miljoner atmosfärer, men acceleratorn Thor kommer då den är färdig endast att vara en femtedel så stor som Z-maskinen. Framförallt kommer Thor emellertid att ha mycket högre verkningsgrad, tack vare en förbättrad design som eliminerar förluster genom att använda sig av hundratals små kondensatorer istället för ett fåtal stora.

Den nya designen tillåter dessutom mer noggrann kontroll över de pulser som skickas för att undersöka material.

- Individuella kablar från kondensatorpar separerar våra signaler. Genom att kombinera dessa signaler på ett sätt som vi väljer själva kan vi skräddarsy väldigt exakta pulser av elektrisk ström, förklarar David Reisman.

Thor kommer även att ge forskarna möjlighet att testa den nya acceleratordesignen och bana väg för mer kraftfulla versioner, som enligt Bill Stygar vid Sandia National Laboratories i slutändan skulle kunna åstadkomma fusion med högt utbyte.