Leonardo Corporation lanserar ny kommersiell E-Cat - energiteknik

E-CAT-tekniken är, enligt Leonardo Corporation, baserad på LENR vilket är mycket överlägsen jämfört med alla andra befintliga energikällor. Foto: Leonardo Corp.

E-Cat (Energy Catalyzer) är, enligt Leonardo Corporation, en nyutvecklad värmeteknologisk lösning med en extremt hög effekttäthet som förmår att alstra värme av industriell kvalitet till kostnader som ligger långt under konventionella energikällor.

Leonardo Corporation har sedan 2011 försökt övertyga internationella experter om Energy Catalyzers användbarhet som energikälla. Nu anser företaget att E-Cat – tekniken kan lanseras kommersiellt på energimarknaden.

E-Cat fungerar på grundval av fysiska principer som möjliggör energiproduktion vid långt högre densitet än vad som är fallet med fossila bränslen. Inga radioaktiva bränslen används och inget radioaktivt avfall produceras.

E-Cat SK klarar, enligt dess uppfinnare, Andrea Rossi, av att producera en stor mängd energi trots att man använder bara ett gram av billigt och rikligt bränsle i form av väte, nickel och litium.

E-Cat-reaktioner orsakar ingen kemisk förbränning. Det förekommer inte heller några utsläpp i form av växthusgaser.

- Jag är glad över att ha kommit fram till den punkt där jag kan presentera en färdig industriprodukt för världen. För mig har det alltid varit viktigt att inte bara introducera en viktig upptäckt i ett laboratorium. Det ska också vara möjligt att implementera och omvandla upptäckten till användbara produkter som medför viktiga fördelar för mänskligheten. E-Cat-tekniken gör det möjligt för företag att bli mer lönsamma genom att de kan minska sina termiska energikostnader och samtidigt minska negativ miljöpåverkan, förklarade Andrea Rossi,

​​​​​​​Dr Rossi har patenterat innovationen E-Cat i USA under patent nummer US 9 115 913 B1. Patentet har också godkänts ​​i hela Europa, Kina, Ryssland, Japan, Mexiko, Brasilien, Chile, Australien, Sydafrika.

E-Cat SK är, enligt Dr. Rossi, en produkt avsedd att användas i industriella miljöer där det krävs värme. E-Cat SK kan, enligt upptäckaren, användas både för enkel uppvärmning av applikationer där det behövs höga temperaturer, eller för elproduktion.

Pressröster om E-Cat SK- tekniken sammanställda av Wikipedia:

Internationellt har uppfinningen dock fått begränsad medial uppmärksamhet:

La Repubblicas lokalupplaga i Bologna och Radiotelevisione Italiana med flera, US Fox News Channel och The Washington Times har tidigare kommenterat uppfinningen utan större eufori.

I Sverige har uppfinningen emellertid uppmärksammats särskilt i en serie relativt positiva artiklar med start redan i januari 2011 och en bok från 2014 av Mats Lewan vid Ny Teknik. Lewan har även varit observatör vid demonstrationer i Bologna i april 2011 och författat testrapporter.

Rapporteringen i Ny Teknik fick kritik i radions P1 under 2011 och 2014 för att vara alltför okritisk, Ny Tekniks chefredaktör avfärdade kritiken 2011. Konstruktionen har nämnts i tidningen Forskning, samt i en skeptisk krönika på Forskning & Framsteg 2011.

I Dagens Nyheter 2011 påtalade Karin Bojs Rossis fängelsevistelse och argumenterar för att det inte kan vara en kärnreaktion, utan antingen ny fysik eller medvetet bedrägeri. I en artikel i Fysikaktuellt 2011 bedöms det hela sannolikt vara en bluff.

Leonardos affärsmodell bygger på idén om värmeleveranser i form av kundservice.

Leonardo Corporation fortsätter att förfoga över E-Cat SK och kommer att installera och fjärrstyra dem. Kunder betalar för värme levererad till kostnader som alltid kommer att vara minst 20 procent lägre än kostnaden för någon annan energikälla som kunden kan tänkas använda.

Live-sändningen om Leonardo Corporations tekniska energilösning börjar den 31 januari klockan 9:00, USAs lokala östkust-tid på sajten: http://www.ecatskdemo.com.

Dr Rossi kommer att besvara deltagarnas frågor under direktsändningen. Instruktioner om hur man lämnar in frågor kommer att lämnas på företagets hemsida. Live-evenemanget spelas in och görs tillgängligt för senare visning.

Under direktsändningen den 31 januari 2019 kommer E-Cats uppfinnare, Dr. Andrea Rossi, introducera den första kommersiella E-Cat-produkten, i form av en demonstration av tekniken och svara på frågor från intresserade tittare.

Företagen som är eventuellt intresserade av att diskutera och ta del av E-Cat-teknik för sin industriella verksamhet uppmanas att kontakta Leonardo Corporation på info@leonardocorp1996.com