Goda nyheter om klimatförändringarna

Karta: NASA

Organisationen Global Warming Policy Foundation har nyligen publicerat en genomgång av klimatförändringarnas effekter och enligt Andrew Montford på The Spectator är den ”ett värdefullt motgift mot den obevekliga alarmismen som drivs av vissa akademiker”.

Rapporten är skriven av Indur Goklany, som arbetat i FN-panelen IPCC. Det finns enligt honom mycket bevis för att mänskligheten kan driva tillbaka effekterna av klimatförändringar.

Dessutom har Al Gores och andras profetior de senaste 30 åren om extremväder i den globala uppvärmningens spår inte slagit in, enligt Manford. Det är inget kontroversiellt med ett sådant påstående. IPCC sade redan 2013 att det är låg sannolikhet för att torka och orkaner har blivit värre globalt sett, det enda kan säga om extrem nederbörd är att man tror att det finns fler områden med öknar än färre.

Goklanys rapport handlar inte bara om att motbevisa påståendet att extremväder blivit värre över hela linjen. Det handlar också om att slå hål på myten om att försämrat väder påverkar mänsklig välfärd negativt. Försvinnande få omkommer i dag på grund av extremväder. Dödligheten på grund av sådana faktorer har minskat med 99 procent det senaste århundranden, så mänskligheten står mycket bättre rustad i dag att hantera väder- och klimatpåverkan, är hans slutsats. Andra positiva nyheter han lyfter fram är att flera studier nu pekar på att korallreven är stabila och faktiskt växer i strid med vad många alarmrapporter tidigare gjort gällande.