Smart skånskt batterilager nu i drift

Foto: Vattenfall

Vattenfall har börjat leverera smarta tjänster till ett batterilager på Bolidens anläggning i Landskrona. Det möjliggör för kunden att lagra el när priset är lägre för att sedan kunna användas efter eget behov utan att själva industriprocessen störs.

Batteriet har under våren levererats till Bolidens blyåtervinningsanläggning Bergsöe i Landskrona. Efter utveckling och installationer har batteriet kopplats in och kan nu bistå med smarta flexibilitetstjänster. Det är en del av ett tvåårigt forskningsprojekt mellan Vattenfall, Boliden och Landskrona Energi med stöd av Energimyndigheten som pågår fram till våren 2022.

Under den första perioden kommer tjänsten prisoptimering för kund att köras. Det är ett sätt att kunna lagra energi när priset är lägre för att sen kunna använda den när behovet är som störst.  

Senare i projektet kommer även flexibla elnätstjänster som nätstabilitet (frekvensreglering) eller effektförstärkning att ingå. Här kan den el som lagrats i batteriet ge stöd till elnätet när behovet är som störst. Det smarta batteriet kommer då att välja den tjänst som är mest lönsam för stunden. Systemet som hanterar prognoser och den smarta styrningen utvecklas av Vattenfall.

- Energilagring med hjälp av batterier är en av flera innovativa lösningar vi utvecklar för att ge våra kunder möjlighet att ställa om till en fossilfri verksamhet, säger Monica Löf projektledare på Vattenfall R&D, i ett pressmeddelande.

- Vi ser att våra elintensiva kunder vill hitta innovativa lösningar för att få ner sina kostnader och samtidigt säkra driften. Genom att vara en del av detta forskningsprojekt kan vi samtidigt erbjuda Power-as-a-Service, en lösning där vi tar helhetsansvar för batterilagret, säger Kajsa Roxbergh, affärsutvecklare och projektledare på Vattenfall Network Solutions.