Ei - elmarknaden vecka 20 2022

Foto; PxHere

Högre systempris och spotpriser.

Systempriset ökade med 54 procent i jämförelse med föregående vecka.

I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 145 procent. I elområde SE3 ökade spotpriset med 57 procent och det ökade med 98 procent i elområde SE4.

Priserna på EPAD:s ökade med 4,9 procent i elområde SE1 och SE2 medan de minskade i elområde SE3 och SE4 med 27,9 respektive 3,7 procent.

Även terminspriserna på kol och olja ökade under veckan med 7,3 respektive 4,7 procent och terminspriset på gas minskade med 6,5 procent.

Den ingående magasinfyllnadsgraden ökade i både Sverige och Norden med 4,3 respektive 3,4 procentenheter. Temperaturen i Sverige låg nära den normala och nederbörden var mindre än vad den brukar vara.

Tillgängligheten i kärnkraft ökade under veckan med 3,2 procent i Sverige och med 1,5 procent i Norden.

Läs om hela läget på elmarknaden med tabeller och diagram HÄR!

Källa: Energimarknadsinspektionen