Vinnova ger stöd till pilotprojekt för fossilfritt solparksunderhåll

Foto: Moritz Kindler/Unsplash

Husqvarna, Alight och SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) har startat ett gemensamt pilotprojekt som syftar till att utveckla och validera automatiserat och elektrifierat underhåll av vegetation i stora solcellsparker i ett försök att ta bort fossila bränslen från solparksskötsel. Projektet, som är det första i sitt slag, har fått över 4 miljoner kronor i finansiering från Vinnova (Sveriges Innovationsmyndighet).

Efterfrågan på grön innovation för att eliminera fossila bränslen och på sikt helt övergå till användning av förnybar energi är stor. Stora solparker har potential att bli helt fossilfria, men de måste underhållas genom att klippa växtligheten för att undvika skuggning av panelerna (vilket kan resultera i produktionsbortfall), och för att undvika att växtligheten skadar solpanelerna. Främst drivs de gräsklippare och maskiner som används idag av diesel, men kan nu ersättas med hjälp av ny teknik.

Pilotprojektet är det första i sitt slag inom fossilfria mobila arbetsmaskiner i solcellsparker och pågår från augusti 2020 till december 2022. Projektet består av kunskapsuppbyggnad, implementering, genomförande och utvärdering, och är nu i första fasen. Implementeringen av den autonoma gräsklipparen i solcellsparken kommer att ske under våren 2022. Forskare vid SLU kommer att samla in data på plats under hela försöksperioden för att generera ny kunskap om hur de kan skapa mervärde i form av biologisk mångfald.

- För en hållbar och fossilfri framtid behöver vi inte bara en snabb övergång till och tillskott av ny förnybar energi, utan också att industrin tillämpar tekniska innovationer för att ersätta arbetsmaskiner som drivs på fossila bränslen med elektrifierade maskiner, säger Harald Överholm, VD på Alight.

- Denna pilot ligger i linje med våra egna ambitioner för de kommande åren - att hjälpa våra kunder att göra mer hållbara val genom att erbjuda ett bredare utbud av produkter som är elektriska, smarta och autonoma, säger Glen Instone, President Husqvarna Division.

- I detta projekt utvecklar vi ny kunskap inom ett spännande snabbväxande område tillsammans med ledande industripartners. Vi kommer sannolikt att se en fortsatt utbyggnad av solcellsparker i Sverige och det är därför viktigt att hitta sätt att sköta växtligheten till en rimlig kostnad samtidigt som man uppnår hög energiproduktion och bibehåller ekosystemens funktioner som t.ex. biologisk mångfald, säger Tobias Emilsson, forskare vid SLU