Linxon levererar två nyckelfärdiga ställverk i Stockholmsområdet

Foto: Linxon

Linxon har tagit hem två order på över 100 miljoner kronor till Vattenfall Eldistribution för att uppgradera ställverk i Stockholmsregionen.

De nya nyckelfärdiga ställverken ska ersätta gammal utrustning i Gullarängen och Nynäshamn i Stockholmsområdet. Projekten kommer att modernisera stationerna och är en del av Vattenfalls projekt ”Kapacitet Stockholm” – ett större program för att förstärka elnätet och en storsatsning för att uppgradera regionnätet i Stockholm.

”Detta blir ett tillägg till de projekt i Stockholmsområdet som vi redan arbetar med - Skanstull, Värtan, Hall och Barkarby”, säger Ingela Hålling, vd för Linxon Nordics.

I Linxon’s leverans kommer de befintliga 70 kV utomhusställverken (AIS) att bytas ut till gasisolerade inomhusställverk (GIS) och samtidigt höjs spänningen till 130 kV. Även mellanspänningsställverket i Gullarängen kommer bytas ut, liksom en krafttransformator. Linxon kommer även att uppföra två moderna byggnader för stationerna. En uppgradering som denna ökar både drift- och leveranssäkerheten i anläggningarna. Projektet beräknas vara avslutat 2024.

Linxons åtagande inkluderar projektledning, design, bygg- och anläggningskonstruktion samt leverans och installation av utrustning och igångkörning av anläggningen.