Ei - Nytt regeringsuppdrag att följa upp samhällets elektrifiering

Foto: Pixabay

I början av maj fick Energimarknadsinspektionen (Ei) tillsammans med Energimyndigheten, Svenska kraftnät och Trafikverket i uppdrag att göra en myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering och elsystemets utveckling.

Uppdraget, som löper 2022–2024, är kopplat till åtgärder som finns i regeringens nationella strategi för elektrifiering, som presenterades i februari.

Energimyndigheten har fått uppdraget att samordna arbetet och lämna en gemensam uppföljning till regeringen i december 2022, december 2023 och i december 2024, men alla myndigheter ska bidra med olika delar.

Myndigheterna ska gemensamt ta fram kvalitetssäkrade bedömningar av Sveriges totala elbehov fram till 2045 och göra en bedömning av hur elsystemets förutsättningar kan utvecklas i takt med hur elbehoven ser ut.

I uppdraget ingår också att ta fram specifika underlag som några av myndigheterna på egen hand ansvarar för. För Ei handlar det om att följa upp arbetet med att halvera ledtiderna för nya elnät samt sammanställa slutsatser när det gäller elmarknadens utveckling.

Uppdraget i sin helhet finns att läsa HÄR!

Källa: Energimarknadsinspektionen