Villaägarna: Elprisstödet slår fel

Fredrik Sandberg/TT: Hushåll med hög förbrukning ska få stöd som administreras av elnätsbolagen. Beloppet bestäms av förbrukning, inte elkostnader. Arkivbild.

Den kompensation som regeringen vill ge till hushåll med hög elförbrukning är inte hållbar, menar intresseorganisationen Villaägarna. Den modell som regeringen har bestämt sig för är att kompensera elpriset utifrån hur mycket el man förbrukat i december, januari och februari – något som inte tar hänsyn till om man har rörligt eller fast avtal, eller om man bor i ett elområde med dyrare eller billigare el.

Villaägarna ville se en modell där energiskatten på el slopas, eftersom det stödet når alla och för att hushåll i södra Sverige som betalat mer för el då får en högre kompensation.

Vi behöver en permanent åtgärd som underlättar för hushållen. Allt talar för att den här typen av scenarier som hände den här vintern kan ske nästa vinter. Ska vi då sitta och vänta på regeringens pressträff varje år?, säger Daniel Liljeberg, samhällspolitisk chef på Villaägarna.

Stöd i mars-april?

Elnätsbolagen är inte valbara, till skillnad från elhandelsbolagen, vilket gjorde dem lämpliga för att administrera elprisstödet. Exakt hur stödet ska nå kunderna är inte fastställt.

Ellevio, ett av de största elnätsbolagen, planerar att dra av stödbeloppet på kommande fakturor. Om regeringens plan går i lås direkt kan det första avdraget ske i mars eller april, säger Henrik Bergström, samhällspolitisk talesperson på Ellevio.

Även Vattenfall Eldistribution ser framför sig en första kompensation i vår.

Bedömningen nu är att stödet kan betalas ut under mars-april under förutsättningen att regeringens tidsplan ligger fast, säger Carin Netterlind, pressekreterare på Vattenfall.

Flera frågor att lösa

En fråga som fortfarande hänger i luften gäller personer som har flera fastigheter, om de kan få kompensation per fastighet eller om detta ska begränsas på något sätt.

Att administrationen faller på just elnätsbolagen har både Ellevio och Vattenfall Eldistribution valt att inte ha någon åsikt kring.

Vi tar inte ställning till det. Vi har blivit ombedda att utföra det här stödet. Fokus nu är att snabbt få utbetalningarna på plats, säger Carina Netterlind på Vattenfall.

Vi har valt att inte tycka så mycket. Jag har full förståelse för att politiken vill agera och vi som bransch förstår att kunderna haft det tufft den här vintern, säger Henrik Bergström på Ellevio.

Bergström har suttit i diskussioner med regeringen kring elprisstödet och säger att bolagen förutsätter att de får kompensation för de administrativa kostnaderna som tillkommer.