Polen har bett om stöttning för att klara effektbehovet - Karlshamnsverket startas

Foto: Wikipedia

Analyser visar att Polen under dagen (6 december) inte kommer att klara effekttillräckligheten vissa timmar och har bett om stöttning från sina grannländer inklusive Sverige. Svenska kraftnät kommer därför att tillgängliggöra effekt från Karlshamnsverket för Polens räkning.

Som mest beräknas Polen ha ett underskott på 1700 MW. Svenska kraftnät har erbjudit att stötta Polen med effekt om behov föreligger.

- Även om Sverige beräknas ha en relativt hög förbrukning under måndagen så kommer det finnas möjlighet att stötta Polen om inget oförutsett inträffar. Vi kommer kontinuerlig att ha dialog med PSE (Polska motsvarigheten till Svenska kraftnät) för att stämma av driftläge och vår möjlighet till stöttning. Om behov föreligger kommer aktivering av Karlshamnsverket bli aktuell för att säkerställa både effekt till Polen och god driftsäkerhet i södra Sverige, säger driftchefen Pontus de Maré.

Foto: Svenska kraftnät