ABB sänker prognosen

Urs Flueeler/AP/TT: Svensk-schweiziska ABB redovisar kvartalsrapport. Arkivbild.

"ABB förväntar sig en jämförbar intäktstillväxt på 6 till 8 procent (uppdatering från strax under 10 procent) för helåret 2021, hämmad av begränsningar i försörjningskedjan under senare delen av året", skriver ABB i rapporten.

Bolaget redovisar en nettovinst för årets tredje kvartal på 652 miljoner dollar (motsvarande 5,6 miljarder kronor). Det kan jämförs med vinsten på 4 530 miljoner dollar under motsvarande kvartal ett år tidigare.

Analytiker hade i snitt räknat med en nettovinst på 688 miljoner dollar för årets tredje kvartal, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Refinitiv.

Rörelseresultatet steg dock till 1 062 miljoner dollar, upp från 787 miljoner.

Omsättningen steg 7 procent till 7 028 miljoner dollar, upp från 6 582 miljoner ett år tidigare. Där hade analytiker räknat med 7 330 miljoner dollar.

Orderingången lyfte samtidigt med 29 procent till 7 866 miljoner dollar.

"Orderingången ökade starkt inom segment som maskinkonstruktion och livsmedel liksom inom generell industri. Orderingången i fordonssegmentet ökade, primärt drivet av en hög kundaktivitet i Kina", skriver bolaget.