CaCharges laddlösning i drift hos Banque de Luxembourg

Foto: Alessio Lin/Unsplash

Våren 2021 installerades och driftsattes CaCharge första installation utanför Norden – hos en av Luxemburgs största banker, Banque de Luxembourg.

Laddplatserna är installerade i bankens garage och på utomhusparkeringen och är avsedda för anställda och besökare. Med över 50 användare valde Banque de Luxembourg att redan efter sommaren utöka antalet laddplatser ytterligare och har idag totalt 57 stycken.

– Att vår partner Parking Energy Services lyckats med att sälja in CaCharge laddlösning till Banque de Luxembourg är en bekräftelse på att vi gör rätt saker både vad gäller vår strategi att växa med partners och med vår lösning för elbilsladdning som ligger så pass mycket i framkant att vi är att räkna med på marknader bortom de nordiska länderna, säger Maria Swedin, COO på CaCharge.

En hållbar helhetslösning för elbilsladdning

CaCharges helhetslösning möjliggör för fastighetsägare att erbjuda elbilsladdning, till sina hyresgäster och boenden, med avancerad effektstyrning, flexibla betalsätt och ett administrationsverktyg för användarhantering, beläggningsinformation och statistik.

– Vi är väldigt glada att vi fann CaCharges lösning via Parking Energy Services; samarbetet innebär att vi kan gå vidare med att elektrifiera de fordon vi använder i arbetet. Denna EV-lösning passar även in i vår hållbarhetsstrategi där vårt mål är att använda 100 procent förnybar energi på samtliga kontor, säger Daniele Mirti, Facility Management på Banque de Luxembourg.