Globala energimarknaden v. 41, 2021

Foto: PxHere

Energisituationen i Europa är fortsatt ansträngd, med stigande priser och låga lager för flera energislag. Naturgaspriserna på kontinenten har stigit ytterligare under de senaste två veckorna och drivit upp de europeiska elpriserna till mycket höga nivåer. Flera länder inom EU har med anledning av detta höjt rösten för gemensamma åtgärder för att dämpa priseffekten för slutkonsumenterna.

Idag onsdag förväntas EU-kommissionen publicera ett dokument med möjliga verktyg och åtgärder för att hantera de höga priserna. Dokumentet förväntas innehålla åtgärder såsom subventioner för ekonomiskt utsatta hushåll och vissa skatteundantag.

Oljepriset har stigit sedan förra publiceringen av marknadsbrevet och har under de senaste två veckorna uppgått till i genomsnitt USD80,3 per fat. Det är framför allt stigande naturgas- och kolpriser som har ökat efterfrågan på olja. Samtidigt innebar OPEC+ beslut förra veckan att inte öka den planerade produktionsökningen att priserna pressas uppåt inför den kommande vintersäsongen.

Det globala naturgasprisrallyt fortsätter och utbudet på naturgasmarknaderna är ansträngt. På den nordvästeuropeiska naturgasmarknaden är priserna volatila, vilket speglar marknadens nervositet inför vintersäsongen. De europeiska gaslagernivåerna är fortsatt låga för säsongen och var den 10 oktober till 77 procent fyllda, att jämföra med 96 procent vid samma tidpunkt förra året.

Priserna på kol och utsläppsrätter har varit volatila sedan förra marknadsbrevets publicering, där kol har handlats för priser från USD194 till USD274, vilket i sin tur direkt har påverkat utsläppsrättspriserna.

Rapporten i sin helhet hittar du HÄR!

Källa: Energimyndigheten