E.ON ansluter till Stockholms flexibla energimarknad

Bild: E.ON

E.ON har tecknat avtal om att ingå i sthlmflex och därmed bidra till att utveckla marknaden för flexibilitetstjänster i Storstockholm. Målet är att motverka kapacitetsbristen i elnäten i de snabbväxande kommunerna i Stockholmsregionen genom att jämna ut toppar i elförbrukningen.

E.ONs prognoser, tillsammans med aktuella anslutningsförfrågningar, ligger i dagsläget på en efterfrågan över 220 megawatt, motsvarande förbrukningen hos över 40 000 eluppvärmda normalvillor. Större delen av behovet kommer inom de närmsta fyra åren. I absoluta tal betyder det här en förväntad tillväxt på hela 35 procent fram till 2030, främst i Järfälla, Håbo, Upplands-Bro och Österåker.

-Vi vill kunna ansluta fler kunder och öka leveranssäkerheten av el under redan ansträngda förhållanden. Via sthlmflex hoppas vi kunna erbjuda våra nätkunder i norra Stockholm möjligheter till fortsatt elektrifiering, näringslivsutveckling och grön omställning, säger Martin Höhler, vd för E.ON Energidistribution.

E.ON är det första lokala elnätsbolaget som ansluter sig till sthlmflex, då tillväxten i E.ONs elnät i norra Stockholm är kraftig, samtidigt som kapaciteten i överliggande region- och stamnät är ansträngd.

Arbetet med att förstärka och bygga ut transmissions- och regionnäten som försörjer huvudstadsregionen pågår men kommer att ta tid. Samtidigt går utvecklingen i det expansiva området i rekordfart.

E.ON investerar cirka en miljard i elnäten runt Stockholm mellan 2020 och 2023, men är främst beroende av transmissions- och regionnätsägare för att få mer effekt till sina nuvarande och blivande kunder.

- Utöver detta tillkommer trender som elektrifiering av transporter som är nödvändiga om Sverige ska klara klimatmålen. För att möjliggöra detta måste vi titta på alla former av åtgärder, lösningar och samarbeten.

Martin Höhler anser att flexibilitetslösningar snabbt kommer att bli en viktig pusselbit i energisystemet.

- På en flexibel marknadsplats jobbar nätägare och nätkunder tillsammans för att skapa en balans i elnätet. Nätkunder kan bli flexibilitetsleverantörer och tillfälligt minska sin elkonsumtion eller öka sin elproduktion när efterfrågan på effekt är hög, till exempel kalla vindstilla vinterdagar.

- Kapacitetsbristen riskerar att bromsa tillväxten och den gröna omställningen. För de kommuner där effektbristen nu är som mest akut är flexibilitetslösningar en konkret möjlighet att själva aktivt bidra till bättre lokala förutsättningar för fortsatt tillväxt, säger Martin Höhler.

Sthlmflex är ett utvecklingsprojekt som drivs av Svenska kraftnät, Ellevio, NODES och Vattenfall Eldistribution. Inom ramen för sthlmflex genomfördes förra vintern köp av flexibilitet på 2276,4 MWh.

I Skåne driver E.ON redan tre marknadsplatser för effekt: Malmöregionen, Helsingborgsområdet samt Landskrona/Löddeköpinge. Inför nästa vinter utökas projektet med ett fjärde område, Hässleholm.

Under vintern 2020/2021 har totalt 9 flexibilitetsleverantörer deltagit med 11 flexibilitetsresurser och en gemensam maxeffekt på drygt 120 MW. Under den gångna vinterns kallaste dagar levererade skånska flexibilitetsleverantörer 122 MWh – energi motsvarande maxförbrukningen per timme i två städer av Ystads storlek.