Arise utser Per-Erik Eriksson till ny VD

Foto: Pixabay

Styrelsen för Arise AB (publ) (”Arise”) har beslutat att tillsätta Per-Erik Eriksson, nuvarande Operativ chef och tillförordnad VD, som VD för bolaget från och med den 11 oktober 2021.

”Vi är mycket glada att Per-Erik accepterat uppdraget att leda bolaget i genomförandet av den nya strategin.”, säger styrelsens ordförande Joachim Gahm.

”Jag ser med tillförsikt fram emot utmaningen och att få förtroendet att leda bolagets fortsatta utveckling i en mycket spännande marknadsmiljö.”, säger Per-Erik Eriksson.