AMF miljoninvesterar i elfordonstillverkare

Bild: AMF.

Det tår nu klart att AMF investerar 200 miljoner kronor i den svenska elfordontillverkaren Cake och blir därmed tredje största ägaren med drygt 10 procent av aktierna i bolaget.

Cake utvecklar och tillverkar lätta elektriska motorcyklar, mopeder och skotrar. Investeringen sker inom ramarna för en större finansieringsrunda som syftar till att accelerera bolagets fortsatta tillväxtresa. Bolaget grundades 2016 med ambitionen att skapa ett helt nytt produktsegment av lätta, tysta och hållbara elektriska motorcyklar. Produkterna har en lång rad potentiella användningsområden – från vardagspendling, till varutransporter i storstädernas citykvarter och viltvård i afrikanska nationalparker. 

Nyligen meddelade bolaget om avsikten att investera i en helt ny fabrik söder om Stockholm dit produktion ska flyttas från Taiwan.