Mälarenergi vill effektivisera energianvändningen

Foto: Mälarenergi AB.

Egain  är en del av proptechkoncernen Kiona och  leverantör av mervärdessystem för drift- och energioptimering, och energibolaget i Västerås Kommun, Mälarenergi AB startar nu ett samarbetsprojekt med fokus på att testa koncept som bidrar till en effektiv energianvändning, och tjänsteutveckling.

Målsättningarna inom projektet är att skapa uppkopplade och energieffektiva bostadsfastigheter i Västerås Kommun genom att applicera digitala system för energioptimering och effektbalansering som ligger i linje med Mälarenergis arbete kring utveckling av Fjärrvärme 2.0.

Inom projektet kommer Egain att leverera proaktiv och smart drift- och energioptimering med hjälp av sin tjänst Edge till flera av kommunens fastigheter. Den AI-baserade optimeringen kompletteras med IoT-teknik i form av sensorer för mätning av inomhusklimat och systemtemperaturer. Dessutom kommer funktion för effektbalansering aktiveras, där förutseende algoritmer ser till att kapa toppar i fjärrvärmedistributionen under årets riktigt kalla dygn, för att på så vis erbjuda en möjlighet för Mälarenergi att balansera sin leverans av fjärrvärme ut till fastigheterna vilket innebär miljö- och kapacitetsmässiga fördelar för Mälarenergi. En viktig aspekt inom Mälarenergis arbete kring Fjärrvärme 2.0