Building Automation bildas av Bravida för att stärka fokuset på fastighetsautomation

Stefan Sandström, chef för Building Automation på Bravida. Foto: Bravida

Bravida bildar ett nytt affärsområde med fokus på fastighetsautomation i hela koncernen. Syftet är att stärka och utveckla Bravidas redan befintliga erbjudande inom fastighetsautomation, distanstjänster, energioptimering och digitalisering av tjänsteutbudet.

Med Bravida Building Automation ges utökad möjlighet att integrera, övervaka och samordna samtliga tekniska system i kundernas fastigheter, även på distans. Genom energioptimering och att erbjuda kunder driftsäkerhet, komfort och energieffektivitet ökar fastighetens värde.

– Genom att bilda Bravida Building Automation stärker vi kundernas möjlighet ytterligare att optimera sin energiförbrukning och därmed sänka sina driftkostnader och minska sitt eget klimatavtryck. Vi digitaliserar vårt erbjudande genom systemstöd för avvikelseanalys, energioptimering och nyttjande av AI kommenterar Stefan Sandström, ny

Bravida Building Automation kompletterar Bravidas omfattande erbjudande inom alla teknikområden för service och installation till fastigheter. Därmed stärks också Bravidas serviceerbjudande. 

– Att vi nu bildar Bravida Building Automation är en stor satsning i hela Bravida för att öka tillväxten inom fastighetsautomation och för att kunna fortsätta erbjuda våra kunder det bästa kunderbjudandet i hela Norden. Stefan Sandström har en lång erfarenhet från liknande positioner hos branschledande företag och är helt rätt person att leda verksamheten. Jag önskar honom lycka till, kommenterar Mattias Johansson, Bravidas vd och koncernchef.

Affärsområdet Bravida Building Automation startar i september 2021, och målet är att bli marknadsledande aktör inom automationsverksamheten i Norden.