Ei - om elmarknaden vecka 27 2021

Bild: Piqsels

Högre EPADs priser i elområde SE3 och låg nederbörd.

Systempriset ökade med 9 procent i jämförelse med föregående vecka. I elområde SE1, SE2 och SE3 ökade spotpriserna med 34, 43 respektive 40 procent medan det minskade med 16 procent i elområde SE4.

Medeltemperaturen var högre än det normala medan nederbörden har varit mycket låg i veckan. Priset på EPADs ökade kraftigt med 191,7 procent i SE3 medan det sjönk med 13,6 procent i SE1 och SE2 och förblev oförändrat i SE4.

Terminspriserna för augusti, kvartal 4 och år 2022 ökade med 12,9, 10,6 respektive 3,8 procent. Revisionsarbetet på Forsmark 1 har påbörjats och beräknas pågå till den 24 juli.

Tillgängligheten i kärnkraften i Sverige minskade med 12,7 procent.

Rapporten i sin helhet hittar du HÄR!