Nätbolaget Elvia i Norge förnyar ramavtalet med Rejlers

Kondensatorbatteri. Foto: Rejlers

Nätbolaget Elvia i Norge förnyar ramavtalet med Rejlers gällande kontroll av kondensatorbatterier vid alla sina transformatorstationer i Oslo och Viken. Rejlers samarbetar sedan länge med Elvia inom området och det nya ramavtalet löper på två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.  

- Vi uppskattar Rejlers spetskompetens och har positiva erfarenheter av deras tjänster från tidigare projekt gällande kondensatorbatterier, säger Ingvild Spurkeland, nätplanerare och projektledare på Elvia.

Kondensatorbatterierna säkerställer en stabil strömförsörjning till både privathushåll och kommersiella byggnader, och underhållsarbetet är en viktig del av verksamheten. Kontrollarbetet kommer att utföras sommartid, när elnätet är som minst belastat och eventuella reparationer kan genomföras utan större störningar.