Ei - om elmarknaden vecka 18 2021

Bild: Pixabay

Sjunkande system- och spotpriser.

Systempriset sjönk med 4 procent i jämförelse med föregående vecka. Även spotpriserna sjönk i alla svenska elområden.

I elområde SE1 och SE2 sjönk spotpriserna med 3 procent och i SE3 och SE4 sjönk spotpriserna med 5 respektive 11 procent. Under veckan som gick var det kallare än normalt med ett veckomedel på 5,8 grader och nederbörden var betydligt lägre än normalt.

Priserna på EPAD:s minskade med 18,8 procent i elområde SE1 och SE2 medan de ökade i elområde SE3 och SE4 med 259 respektive 28,7 procent.

Den ingående magasinfyllnadsgraden minskade i både Sverige och Norden med 1,7 respektive 2,2 procentenheter.

Tillgängligheten i kärnkraft minskade i både Sverige och Norden med 11,9 respektive 10 procent.

Ta del av hela läget på elmarknaden med tabeller och diagram i HÄR!

Källa: Energimarknadsinspektionen (Ei)