Ecoclime ökar leveranskapaciteten för grön energi

Bild: Ed van duijn/Unsplash

Ecoclime beslutade i förra veckan att tidigarelägga den första etappen för att öka den årliga leveranskapaciteten av energisystemet Evertherm till 100 GWh grön fossilfri energi – fossilfri energi som återvinns i fastigheter och i industriprocesser. Det motsvarar den mängd energi som nyttjas i 15 000 nya lägenheter i Sverige. Kapacitetsökningen innebär en kraftig expansion vid Ecoclimes fabrik i Vilhelmina i Västerbotten. De närmaste åren kommer den att byggas ut med 2 100 m2 och 35 nya medarbetare ska anställas, varav 25 ska anställas vid fabriken.

Satsningarna sker till följd av en estimerad efterfrågeökning inom såväl bostads- som industrisegmenten i Sverige samt en pågående etablering i Tyskland. Totalt har Ecoclime reserverat 70 miljoner kronor för expansionen. Cirka 40 % av satsningarna sker på kapacitetsökningen vid fabriken i Vilhelmina och resterande på expansion av affärsorganisationen.

Vid Vilhelmina-fabriken utökas verksamheten med anställning av produktions- och konstruktionschef, följt av rekrytering av medarbetarna i produktionen. Därtill byggs en nationell projektorganisation för projektering, bas- och specialinstallationer samt service av Evertherm-systemen upp i Sverige och Norden samt via ett exportsamarbete i Tyskland.

Lennart Olofsson, VD i Ecoclime: ”Vi har noggrant övervägt investeringsort för kapacitetsökningen för tillverkning av Evertherm-systemen och väljer fortsatt Vilhelmina. Dels för att vi idag har vår produktion och utveckling där, vilket underlättar kompetensöverföringen, dels för att vi våra mest volymkrävande underleverantörer i närheten. Faktorer som sammantaget ger mervärden vad gäller logistik, styrning, kontroll och flexibilitet i det här skedet av vår expansion. Vilhelminas infrastruktur, företagsklimat och inte minst dess medarbetarkultur ser vi som viktiga parametrar för en lyckad satsning. Vi ser dessutom kostnadsmässigt ur ett likviditetsperspektiv, stora fördelar med att investera just i Vilhelmina i detta skede av vår tillväxt.”