Värnamo Energi satsar 68 miljoner på ny mottagningsstation

Värnamo Energis nordöstra 50 kV mottagningsstation kommer i december 2022 att ersättas av en ny inkapslad anläggning. Från vänster syns Värnamo Energis projektledare Stefan Nilsson, vd Malin Classon och styrelseordförande Gunnar Crona.

Värnamo Energi har i dagarna skrivit avtal angående leverans av en ny toppmodern 50 kV mottagningsstation. Projektet beräknas vara färdigställt i december 2022.

– Vi investerar 68 miljoner i en ny 50 kV mottagningsstation, en satsning som görs för att framtidssäkra elnätet, säger Gunnar Crona, styrelseordförande i Värnamo Energi. Affären är en totalentreprenad i samverkan med Hitachi ABB Power Grids som levererar mottagningstationen och transformatorerna  köps från Helmerverken.

– Utvecklingen går snabbt framåt på elnätsområdet. Förnybar el från vind och solceller, en växande laddinfrastruktur och nya smarta eltjänster skapar nya utmaningar. För att bibehålla ett stabilt elnät som varje dag, året om, klarar uppgiften att erbjuda en 100%-ig leveranssäkerhet krävs kontinuerliga investeringar, säger Gunnar Crona.

 

bild
Styrelseordförande Gunnar Crona, vid platsen som markberetts inför kommande nybyggnation.

 

– Vi har idag tre stycken 50 KV mottagningsstationer som tar emot spänning från regionnätet. Stationerna transformerar ned spänningen till 10 kV innan strömmen distribueras vidare till våra elnätskunder i Värnamo, berättar Stefan Nilsson som är elnätstekniker på Värnamo Energi och projektledare i samband med investeringen.

– Den nya transformatorstationen kommer byggas i nordöstra Värnamo, i direkt anslutning till en äldre station som driftsattes redan i slutet av 70-talet. Den gamla stationen som hittills gjort ett gott jobb, kommer tas bort så snart den nya anläggningen är på plats och driftsatt, säger Stefan Nilsson.

 

bild
Projekledare Stefan Nilson visar upp den gamla utomhusstationen i nordöstra Värnamo.

 

– Vi har ett tydligt fokus på hållbar tillväxt. Vi investerar i vårt lokala elnät för att vara väl rustade att tillgodose såväl dagens, som framtidens krav på stabil eldistribution, säger Värnamo Energis vd Malin Classon. I Värnamo distribueras i nuläget 235 GWh el årligen till 10 600 elnätskunder. Inom kommunen finns en uttalad vision att befolkningsmängden ska öka. Tack vare de satsningar vi gör, känner vi oss trygga i att elnätet kommer ha tillräcklig kapacitet även för Värnamos framtida behov, säger Malin Classon.

– Vi har satsat på att bygga den nya stationen inomhus och transformatorerna kommer innehålla nedbrytbar olja. Detta ger ökad säkerhet och är bättre för miljön, vilket rimmar med vår ambition att göra hållbara investeringar, säger Malin Classon.

 

bild
Malin Classon, vd Värnamo Energi

 

bild
Till vänster i bild visas ritning på den nya inkapslade mottagningsstationen som kommer byggas i nordöstra Värnamo. Längst bort till höger i bild syns den gamla utomhusmottagningsstationen som kommer tas bort så snart den nya anläggningen är i drift.

Bilder: Värnamo Energi