Energiforsk - Att förstå regelverket och hantera vattendraget

När vattenkraften i Sverige ska omprövas behövs en bra metod för att beskriva hur de vattendrag som har ett Natura 2000-skydd påverkas. Metoden har nu tagits fram inom Vattenkraftens miljöforskningsprogram. Bild: Energiforsk

Rapporten Natura 2000 vid omprövning av vattenkraft ger stöd och en metod för hur en verksamhetsutövare kan förstå regelverket och hantera de reglerade älvar där Natura 2000-områden finns utpekade. Frågan har stor betydelse inför kommande omprövningar av vattenkraften enligt den nationella planen.

–Natura 2000 har utvecklats till en oklar och svårlöst fråga inte minst för vattenkraften. Den har även fått ett stort inflytande i vattenförvaltningens normsättning då man avstår från att använda möjligheten till kraftigt modifierade vatten och undantag, säger Birgitta Adell, Fortum. Hon fortsätter:

–Att uppnå en god ekologisk status inklusive god hydrologisk regim för att ”gynnsam bevarandestatus” ska råda, vilket är ett krav för Natura 2000, skulle inverka kraftigt på möjligheten att leverera reglerförmåga i älvar som är utbyggda för vattenkraft.

Läs rapporten HÄR!

Källa: Energiforsk