Hitachi ABB Power Grids och GE Renewable ingår avtal för minskad miljöpåverkan

Hitachi ABB Power Grids och GE Renewable ingår avtal för minskad miljöpåverkan. Bild: Hitachi ABB Power Grids

För första gången av sitt slag har två globala ledare inom kraftteknik ingått ett icke-exklusivt korslicensavtal som gör det möjligt för dem att utöka sitt sortiment av högspänningsutrustning med ett revolutionerande gasalternativ till svavelhexafluorid (SF6). SF6, en isolerings- och brytargas som ofta används i högspänningsutrustning, är en potent växthusgas. Det historiska avtalet som tillkännagavs strax före Earth Day 2021 kommer göra det möjligt för energibolag att accelerera sin minskning av växthusgaser.

Hitachi ABB Power Grids och GE Renewable Energys verksamhet Grid Solutions (NYSE: GE) meddelar idag ett icke-exklusivt korslicensavtal gällande användningen av en alternativ gas till svavelhexafluorid (SF6) som används i högspänningsutrustning. Denna fluornitrilbaserade gasblandning har en signifikant minskad miljöpåverkan jämfört med SF6.

Enligt avtalet, som tillkännagavs strax före Earth Day 2021, mellan två globala ledare inom kraftteknik – kommer båda företagen dela kompletterande immateriella rättigheter relaterade till deras respektive SF6-fria lösningar. Detta kommer att påskynda användningen av fluornitrilbaserad miljöeffektiv isoler- och brytargas i högspänningsutrustning som ett alternativ till SF6. I en nyligen offentliggjord rapport från EU-kommissionen drogs slutsatsen att fluornitrilbaserade gasblandningar kan vara det enda alternativet för isoler- och brytargas till SF6 när utrymmet är begränsat.

Detta historiska avtal banar väg för en standard med SF6-fria lösningar för högspänningsutrustning de kommande åren. Det gör det möjligt för energibolag och industrier att påskynda omställningen och minska utsläppen av växthusgaser, samtidigt som det underlättar att planera, driva och underhålla kraftnätet tack vare standardiserade tjänster och användning av samma utrustning.

I nästan ett halvt sekel har SF6-gas varit normen i kraftöverförings- och distributionsindustrin på grund av dess unika fysiska egenskaper. Det är dock en växthusgas som bidrar till global uppvärmning om den släpps ut. Av den anledningen har Hitachi ABB Power Grids och GE investerat i utvecklingen av bättre alternativ till SF6.

”Som en del av vårt åtagande för en koldioxidneutral framtid och accelereringen av energiomställningen har vi valt att arbeta för en standardlösning för att tillgodose våra kunders behov genom detta korslicensavtal”, säger Markus Heimbach, global affärsområdeschef för High Voltage Products inom Hitachi ABB Power Grids. ”Som teknikledare har vi alltid legat i framkant gällande gasisolerade ställverk (GIS) som blev en viktig faktor för urbaniseringen och vi har dessutom installerat den allra första SF6-fria GIS som avsevärt minskade koldioxidavtrycket”, tillade han.

”Energibolag blir allt mer medvetna om deras miljöpåverkan och den inverkan det har på samhället och världen runt dem. Dagens avtal förstärker vårt åtagande att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser, säger Heiner Markhoff, VD för GE: s Grid Solutions. ”GE var banbrytande för denna fluornitrilbaserade gas som vi kallade g3 och utvecklade därefter ett brett SF6-fritt produktsortiment. Våra g3 SF6-fria produkter har funnits kommersiellt sedan 2015 och har samma kompakthet och prestanda som traditionell SF6-utrustning”, tillade han.

De två företagen kommer att behålla sin produktutveckling, tillverkning, försäljning, marknadsföring och service av sina gaslösningar helt oberoende av varandra. Båda företagen kommer att fortsätta att självständigt bevilja och ställa villkor för licenser för sina respektive immateriella rättigheter, och därmed bevara mångfalden i leverantörsbasen för branschen och rättvis konkurrens.