Jönköping Energi förstärker stadsnätet till Visingsö

Mats Lagervall på Jönköping Energi leder arbetet med att förlägga ytterligare en fiberkabel till Visingsö.

Jönköping Energi lägger ny fiberkabel i Vättern fram till Visingsö för att förstärka leveransen av Jönköping Stadsnät till ön och regionen runt omkring. Istället för en kabel ska det nu finnas två för att på så sätt ytterligare säkra leveranser för kunderna om det skulle bli fel på någon av kablarna.

-Nu har vi höjt säkerhetsnivån på fibernätet rejält med denna lite tuffare utmaning och det känns väldigt skönt att denna pusselbit föll på plats så bra. Nu kan vi hantera eventuella framtida avbrott lättare och det gör att vi kan förse alla samhällsviktiga funktioner, företag och hushåll med tjänster från Jönköping Stadsnät på ett väldigt säkert sätt, berättar Mats Lagervall, enhetschef på Jönköping Stadsnät, Jönköping Energi.

Visingsö är en av få punkter i nätet som inte har haft full redundans, det vill säga säkrad med två kablar om en av dem skulle fela. En viktig del för driftsäkerheten för kunderna på Visingsö. Arbetet med att ansluta en ny kabel till Visingsö har sina utmaningar. Dels är kablarna är väldigt långa, cirka 7 km, dels är Vättern upp till hundra meter djup på vissa ställen. 

Totalt har Jönköping Energi grävt ner 545 mil fiberkabel och gjort över 40 000 anslutningar till Jönköping Stadsnät. Alla privatkunder som har önskat fiber i Jönköpings kommun har blivit ansluta och det återstår några enstaka som ansluts under våren. Nu när den stora utbyggnaden är klar tar Jönköping Energi nästa steg med att finjustera och optimera nätet. En sådan förbättring är ytterligare en fiberkabel till Visingsö.

Foto: Mats Olofsson (habobild.se)